FITXA DE LECTURA


Cal preparar una activitat de lectura guiada. Per fer-ho triarem un text relacionat amb el tema que estem treballant a classe, dissenyarem una activitat de lectura i l'experimentarem a l'aula.
Finalment, penjarem la fitxa de lectura al moodle per tal de poder-ne fer una valoració conjunta de les dificultats i dels encerts.

POSSIBLE ASSIGNACIÓ DE FORMADORS/ES DEL CURS “LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES APLICADES A LES ÀREES CURRICULARS

Activitat lectora

Professor/a Centre educatiu Data

Nivell Crèdit/matèria Unitat didàctica Nombre d’ alumnes

Títol del text: (adjuntar còpia del text sencer, la referència i el full o text de l’activitat)

 

Per què hem triat aquest text?

 

Objectius d’aprenentatge.

 

Moment de la seqüència didàctica: exploració, introducció, síntesi, aplicació.

 

Preparació per a la lectura. Breu descripció dels següents aspectes:

Com s’ha justificat als alumnes la lectura i com s’han comunicat els objectius.

 

 

 

Quines pautes o orientacions s’han donat sobre com llegir el text.

 

 

Com s’ha organitzat la lectura i el treball posterior ( treball individual, parelles, grup, etc., tasques a fer cadascú).

 

 

 

 

Durant la lectura. Explicar el procés seguit.

 

 

 

 

 

 

 

Post lectura. Explicar què ha passat mentre responien les preguntes o feien l’activitat.

 

 

 

 

 

 

Valoració personal del professor /a:

1.       Sobre la idoneïtat del text.

 

 

2.       Sobre la metodologia proposada en relació amb l’objectiu proposat.

 

 

 

3.       Sobre les dificultats i encerts dels lectors.

 

 

 

4.       Repetiries aquesta activitat? Què canviaries en una altra ocasió?

 

 

 

5.       Com t’has sentit mentre feies aquesta activitat?

 

 

 

6. Altres consideracions