COMPETÈNCIES, SER COMPETENT, CURRÍCULUM BASAT EN COMPETÈNCIES1. Quins trets hauria de tenir una persona competent?


En el llenguatge col•loquial referit a l’àmbit professional s’utilitza habitualment el terme “competència”; per exemple es diu d’una professora, d’un metge o d’un electricista que és “competent”. Però mirem més enllà de l'àmbit professional i cerquem les característiques que haurien de tenir les persones competents per viure en el segle XXI.

(Petits grups; pluja d’idees; selecció d'una o dues de les característiques que tenen més consens).Posada en comú i recull dels resultats amb tothom:2. Cadascú, a partir de la seva experiència com a docent, descriu breument una activitat o situació d'aula que ajudi a l'alumnat a ser competent:


Descripció


Records, impressions personals


En petit grup expliqueu-vos les activitats o situacions que heu triat i proveu de treure'n algunes conclusions de manera conjunta, acabant la frase que us proposem:

Breu descripció

És una bona pràctica per treballar competències perquè...Reflexió conjunta sobre pràctiques que afavoreixen el treball per competències: