Exercicis


Exercici 1: Donar-se d'alta al moodle i al curs. Introduir el perfil personal.

Una part de les hores d'aquest curs corresponen a formació no presencial, i l'eina principal que utilitzarem per dur-les a terme és el moodle. La primera tasca "virtual" que cal fer és donar-se d’alta a l’entorn Odissea de formació.

El Moodle de Formació (entorn virtual) s’ubica a la següent adreça:

http://odissea.xtec.cat

Una vegada aquí, cal que aneu a Entrada, situat a la part superior dreta de la pantalla


Us enviarà a la següent pantalla on us demana el nom d’usuari i contrasenya.


El nom d’usuari i la contrasenya és el mateix que teniu per al vostre correu electrònic de la xtec. Anireu a parar a una pàgina on us demanaran que empleneu el vostre perfil. Cal que empleneu tots els camps obligatoris (*) i cliqueu el botó Actualitza dades per desar-ho.

Una vegada fet això ja estareu donats d’alta al Moodle com entorn general. Ara cal que us doneu d’alta al curs on us voleu inscriure.

Per tornar a la pantalla inicial cal que cliqueu damunt odissea a la barra de navegació superior del Moodle:


Us enviarà a la pàgina principal. Des d’aquí cal que busqueu la categoria de cursos Les competències comunicatives aplicades a les àrees curriculars i una vegada dintre clicar damunt el nom del curs on us voleu inscriure.

Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida…

Al clicar damunt el nom del curs, us demanarà altra vegada el nom d’usuari i la contrasenya.

Una vegada fet això us sortirà la següent pantalla, que us demana una clau per fer la inscripció al curs:


En el nostre cas, la clau cal demanar-la al formador/a

Si heu fet tots els passos correctes ja us deixarà entrar al curs. En cas d’haver de fer la inscripció en un altre curs, cal que repetiu el procés.

En les següents sessions ja us reconeixerà com usuaris i podreu entrar-hi directament.

Exercici 2: Lectura al moodle: Relat 2.0 activitat moodle de benvinguda.

Aquest curs ens farà replantejar possiblement algunes metodologies d'aula, i per anar-hi pensant us proposem participar en el fòrum següent:

Fòrum: Us sembla una utopia el que es planteja en aquest text? (extret del curs telemàtic Aula 2.0, de X.Suñé i A.Tallada).
http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/td205/modul_1/practica_1.html