Taller 1: La competència comunicativa audiovisual a l'educació

Índex dels mòduls

  • Mòdul 0: Competències bàsiques
  • Mòdul 1: Reflexió i anàlisi sobre la competència comunicativa audiovisual. Les diferents dimensions.
  • Mòdul 2: El desplegament del currículum per continguts audiovisuals i àrees a primària i a secundària. Recursos a la xarxa.
  • Mòdul 3: L'organització de l'aula i del centre. El projecte comunicatiu de centre.

Autors:
  • Francesc Alamon Queralt
  • Magda Blanes Orts
  • Carme Ribes Llordes