Screencastify

Aquesta extensió del navegador possibilita, de forma fàcil, gatuïta i sense instal·lar cap programa, capturar un vídeo de tot el que està passant a la pantalla del nostre dispositiu afegint-hi les nostres explicacions de veu. També podem fer que a aquest vídeo es vegi el que captura la nostra webcam, afegir efectes perquè es vegi millor el punter o poder dibuixar sobre la pantalla.

A part d'utilitzar aquest complement per preparar els nostres tutorials, podem demanar a l'administrador de Gsuite del nostre centre que l'instal·li des de la consola d'administració a tots els alumnes d'una Uitat Organitzativa. Podem proposar tasques als alumnes de crear vídeos explicant processos, funcionament d'aplicacions…

Instal·lar Screencastify

Utilitzar Screencastify