EquatIO

EquatIO no és exactament un complement, ja que no s'instal·la igual que els complements. Tècnicament és una extensió per al navegador Chrome. Però un cop instal·lat, el funcionament serà similar a un complement, ja que ens ofereix una millora en documents i presentacions.

La funció principla de EquatIO és poder introduir fórmules matemàtiques o químiques de forma senzilla en documents i presentacions de Google. Fórmules de l'estil de les següents:

Instal·lació

Per instal·lar extensions per al Chrome, cal anar a la Chrome Store i cercar Equatio, o bé accedir directament al següent enllaç EquatIO a Chrome Store i prémer el botó

És possible que ens demani el nostre compte i que haguem d'acceptar alguns permisos. Un cop l'extensió estigui instal·lada, ens apareixerà a la part superior dreta del navegador Chrome.

Configuració inicial

Per a utilitzar EquatIO cal obrir un document de Google (també es pot utilitzar en presentacions). Un cop obert, cal fer clic a la icona de l'extensió de la part superior dreta de la finestra de Chrome. A la part inferior del document apareixerà la barra d'EquatIO.

El primer que farem serà configurar l'extensió. Per fer-ho, cal desplegar el menú i triar l'opció Options.

Dins de Math Options podrem triar la mida amb què s'insereixen les fórmules i l'idioma.

Dins l'apartat Perfil, podrem indicar si som professors o estudiants.

Funcionament

Per introduir equacions, EquatIO ofereix cinc possibilitats.

Introducció amb l'editor

Només cal seleccionar el botó

Es desplegarà l'editor i podrem començar a escriure. Podem utilitzar els símbols habituals, com ara la barra (/) per a fer fraccions o el caràcter per a fer fraccions. Però també podem utilitzar l'escriptura natural (en castellà). Així, si volem posar per exemple x elevat a 2, només cal escriure: xal cuadrado (en escriure al ja es desplegarà l'opció i la podrem triar).

O bé, si volem escriure l'arrel cúbica de 27, podem escriure ra (començament de raiz cúbica) i ja se'ns mostrarà el desplegable.

Un cop escrita tota l'equació, només cal prémer el botó Inserir i apareixerà al document com una imatge.

=== Introducció amb Làtex, per escriptura manual, per veu i per fotografia

L'extensió també permet introduir fórmules de 4 maneres més.

Totes són força intuïtives d'utilitzar. Només un parell de coses a tenir en compte.

La introducció per veu, funciona amb llenguatge natural. Per tant, es poden indicar les fórmules tal i com es parla. Per exemple: "equis al cuadrado més dos equis más 3". En el cas de fraccions, caldrà especificar quan es comença el numerador i quan es canvia al denominador.

Pel que fa a la intorducció per fotografies de mòbil, cal instal·lar una aplicació en el mòbil. Equatio es connecta al mòbil i només fent la foto, reconeix els caràcters i l'inserta al document, sense necessitat d'enviar la fotografia a través de cap aplicació (tipus mail, whatsapp…).

Gratuïtat

Quan s'instal·la Equatio, la llicència d'ús és per a 30 dies. Però, per als professors, espot augmentar de manera gratuïta. Només cal accedir al següent web i identificar-se com a professors.

Equatio free for teachers