Pear Deck

Pear Deck és un complement per a Presentacions de Google que, en la seva versió gratuïta, ens permetrà projectar la nostra presentació en els ordinadors dels alumnes.

Aquests podran veure la presentació, però no podran canviar de diapositiva. Serà el professor que anirà marcant el ritme i anirà canviant de diapositiva quan ho consideri oportú. A més, el professor podrà introduir preguntes, a mode de enquesta anònima, que els alumnes hauran de contestar (en la versió de pagament es permet conèixer què ha respost cada alumne).

Per utilitzar-lo, caldrà crear una presentació de Google i instal·lar el complement.

Un cop instal·lat, el menú Complements / Pear Deck ens permetrà obrir el panell lateral.

El panell ofereix plantilles de diapositives. Tot i això, podem fer les diapositives sense utilitzar-les. Podem utilitzar totes les eines de les presentacions de Google amb normalitat (temes, dibuixos, imatges, animacions…).

Les plantilles però, ofereixen la possibilitat d'afegir interactivitat. Els alumnes hauran d'intervenir contestant preguntes.

A mode d'exemple, podem inserir una diapositiva on els alumnes hagin de triar entre VERITAT o FALS.

Fent clic al quadre blau (During Lessons), podrem trobar la plantilla de dispositiva TRUE FALSE.

Fent doble clic i esperant uns segons, ens apareixerà com una diapositiva. Podem personalitzar-la canviant la pregunta i traduint les respostes. Si volem, també podem afegir imatges, dibuixos, etc.

De la mateixa manera, podríem afegir diapositives interactives on els alumnes hagin de marcar un punt entre mig de dues opcions

encerclar l'opció correcte

o bé escriure un text en la diapositiva.

En la versió gratuïta, aquestes respostes seran anònimes i no es podran revisar un cop s'acabi la presentació.

Quan ja tenim la presentació acabada i a punt per als alumnes, caldrà triar l'opció Present with Pear Deck

El primer cop que ho utilitzem, ens demarà si som professors o alumnes, ens demanarà permisos per accedir al nostre Drive, ens demanarà el nom del nostre centre i, finalment, apareixerà la pantalla de presentació.

Podrem aconseguir el link que haurem de fer arribar als alumnes (via Classroom, via Moodle, via correu electrònic, etc) i anirem veient els alumnes que s'hi connecten.

Podrem començar la presentació i, als alumnes, els aniran canviant les diapositives. Quan hi hagi alguna diapositiva on els alumnes han d'interectuar, a la part inferior ens apareixerà l'opció de veure les respostes dels alumnes.