CoRubrics

CoRubrics és un complement creat per un professor català, en Jaume Feliu. Aquest complement facilita l'avaluació amb rúbriques, especialment quan els alumnes es coavaluen entre sí. Si voleu estar al dia de les novetat d'aquest complement, podeu seguir el perfil de tuiter CoRubrics.

Un cop instal·lat el complement, el menú del propi complement ens guiarà per tot el procés.

A continuació trobareu el procés d'utilització de CoRubrics explicat amb text i amb imatges. Abans, trobareu un vídeotutorial que explica el mateix procés.

1. Creació i modificació de la plantilla de la rúbrica

Rúbrica

Utilitzeu el menú Complements / CoRubrics i Creeu la plantilla.

El full de càlcul s'esborrarà tot i crearà tres pestanyes: Rúbrica, Alumnes i Professors. El primer que cal fer és modificar la rúbrica.

No és recomanable copiar i enganxar rúbriques d'arxius Word, LibreOffice o Pdf (aquests programes afegeixen caràcters ocults i podrien donar problemes). En aquests casos és millor tornar a teclejar la rúbrica. No hi ha cap problema en copiar-la i enganxar-la d'un altre full de càlcul de Google.

Podeu canviar el nom dels estadis (Expert, Avançat, Aprenent, Novell) i les seves puntuacions. I si voleu podeu afegir-ne o treure'n. El mateix amb els aspectes que avalueu, en podeu treure o afegir. Només és important que la columna on indiqueu quin pes té cada aspecte sigui la darrera de la rúbrica.

Alumnes

En el segon full hi heu d'indicar els noms i les adreces dels alumnes. La rúbrica es pot utilitzar per avaluar alumnes individuals o bé grups. Així que en la primera columna podeu posar el nom de l'alumne o del grup i a les següents les adreces. Si és un alumne només la seva, però si és un grup, una adreça de cada component en cada columna (tants com vulgueu).

Si utilitzeu Google Classroom, podeu utilitzar l'opció del menú Complements / CoRubrics / Importar alumnes el Classroom. Us preguntarà el curs del que voleu importar i automàticament us apareixerà la llista d'alumne amb els seus correu.

Professors

Al tercer full, cal indicar el nom i les adreces dels professors. Si heu utilitzat l'opció d'importar de Classroom, ja apareixeran sense haver de fer res.

2. Crear un formulari amb els continguts de la Rúbrica

Un cop tenim la rúbrica, els alumnes i els professors, cal crear un formulari amb aquesta rúbrica. CoRubrics se n'encarregarà. Només cal triar l'opció del menú Complements / CoRubrics / Crear el formulari

Un cop haguem creat el formulari és molt important que no canviem res del full Rúbrica ni del full Alumnes.

No cal obrir el formulari de moment, però tindria aquest aspecte:

3. Fer arribar el formulari als alumnes

El formulari s'ha creat a la mateixa carpeta del Drive que hi havia el full de càlcul inicial. Per tal que els alumnes el puguin contestar, cal fer-los arribar l'enllaç. CoRubrics ofereix 3 possibilitats:

  • Enviar el formulari als alumnes: si s'han indicat les adreces de correu dels alumnes, cada un rebrà un correu indicant-li l'adreça del formulari.
  • Obtenir l'enllaç del formulari: en pantalla ens apareixerà l'enllaç que podrem copiar i, per exemple, enganxar en un curs Moodle. Aquesta opció també la fem servir els professors per puntuar amb la rúbrica.
  • Publicar a Classroom com un anunci: si utilitzem Classroom, aquesta opció publicarà directament l'enllaç del formulari al curs que indiquem.

4. Processar les dades per obtenir les mitjanes

Quan els alumnes i el professor ja han contestat, el menú torna a canviar i apareix l'opció de processar les dades. Això farà que es creï una nova pestanya amb les mitjanes de cada alumne.

Com que convertir una rúbrica en una nota sempre és un problema, s'ofereixen dues notes globals. Una primera on la nota final és la de l'aspecte més baix i una segona on la nota és la mitjana ponderada dels aspectes. Normalment s'utilitza aquesta segona, tot i que està bé fer una ullada a la primera per detectar alumnes que només tenen problemes amb un aspecte determinat.

Si després de processar avaluéssim algun altre alumne, CoRubrics mostrarà l'opció Reprocessar les dades per tal de poder afegir aquesta darrera puntuació.

Si algun alumne puntués dues o més vegades a un company, CoRubrics mostraria un avís i permetria eliminar totes les respostes excepte la darrera.

5. Enviar els resultats i els comentaris als alumnes

Finalment, el menú ha tornat a canviar. Permet enviar els resultats als alumnes per correu electrònic. Cada alumne (o cada grup d'alumnes) només rebrà els seus resultats. Es pot triar quin dels tres tipus d'avaluació s'envia.

En prémer el menú ens apareixerà una barra amb les opcions d'enviament (si s'envia la nota global, quina…).

Els alumnes rebran un correu similar al següent (en aquest cas indicant que s'enviï la nota global).