Complements

Google ofereix la possibilitat de desenvolupar eines que millorin o automatitzen tasques de Google Docs, Google Slides o Google Sheets. És el que s'anomenen Complements.

Qualsevol que sàpiga programar en Javascript pot crear un complement i oferir-lo a la comunitat de forma gratuïta o de pagament. Google revisa cada un dels complements que hi ha a la Chrome Store.

Per descarregar aquests complements caldrà obrir un Document, un full de càlcul o una presentació i triar el menú Complements, Baixa complements.

S'obrirà una finestra on es mostres els complements, que conté una capsa per cercar complements.

A continuació mostrem alguns que poden ser útils.

CoRubrics
Autocrat
Pear Deck