Crear un llibre de notes

Podem crear un llibre de notes per calcular la nota final d'un alumne, fent la mitjana ponderada de les tasques

Per començar, cal definir les categories. Aquestes categories són les que ens permetran fer la mitjana ponderada. Dins de classroom anem al botó de configuració.

Tot seguit, accedim a la darrera secció Notes. Aquí podrem decidir si es calcula o no una nota final i si els alumnes la poden veure.

Si triem que la nota final sigui la mitjana ponderada, també podrem definir les diferents categories i el % de pes que tindrà cada una d'elles.

Un cop definides les categories i després d'haver DESAT, caldrà assignar una categoria a cada una de les tasques creades. Només cal editar la tasca i triar la categoria.

Un cop haguem assignat una categoria a cada tasca, ja podrem consultar les notes a l'apartat NOTES.