Creem una classe

El primer cop que obrim Classroom ens trobarem amb aquesta finestra. Cliquem sobre el botó continua.


La següent finestra només ens sortirà el primer cop que entrem a classroom. És important que triem soc professor. Si triem soc alumne, no podrem crear classses


Cliquem sobre el botó + i ens oferirà dues possibilitats: Triem Crea una Classe


A la finestra que se'ns obre hem d'escriure el nom que li volem donar a la classe i prèmer el botó Crea. Les altres opcions no són obligatòries.