Afegim temes

Els temes ens serviran per mantenir endreçades les nostres activitats i poder-les agrupar. És aconsellable definir els temes abans de començar a crear continguts, així a mida que anem creant tasques i materials ja els anem agrupant dins el tema al que pertanyen.

Per crear temes, anem a la pestanya Treball de classe i al desplegable que se'ns obre quan cliquem el botó +crea, triem Tema.


A la finestra que se'ns obre escrivim el nom del tema i cliquem afegeix.


Quan hem creat els diferents Temes, clicant els tres punts alineats verticalment que hi ha a la dreta de cada un d'ells, els podem canviar el nom, suprimir, copiar l'enllaç o moure amunt o avall.