Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
cmd:tac:treballaralnuvol:treballalaula:chrome [2021/11/21 12:39]
mgener2
cmd:tac:treballaralnuvol:treballalaula:chrome [2022/08/13 18:24] (actual)
amarsiny
Línia 4: Línia 4:
 El navegador Chrome permet configurar diferents perfils d'​usuaris. Dit d'una altra manera, permet definir diferents usuaris i que es desin automàticament les seves preferències. ​ El navegador Chrome permet configurar diferents perfils d'​usuaris. Dit d'una altra manera, permet definir diferents usuaris i que es desin automàticament les seves preferències. ​
  
-A més, si el compte utilitzat és de Gmail o d'un domini ​G Suite for Education on l'​administrador ho permet, totes les configuracions es poden desar al núvol per tal de sincronitzar-les en qualsevol dispositiu.+A més, si el compte utilitzat és de Gmail o d'un domini ​Workspace ​for Education on l'​administrador ho permet, totes les configuracions es poden desar al núvol per tal de sincronitzar-les en qualsevol dispositiu.
  
 Mirem una d'​aquestes configuracions,​ les adreces d'​interès. Si configurem un usuari al navegador Chrome en més d'un dispositiu (per exemple en un ordinador i en una tauleta), cada cop que en un dispositiu desem alguna adreça d'​interès,​ aquesta també la podrem veure en l'​altre dispositiu. Mirem una d'​aquestes configuracions,​ les adreces d'​interès. Si configurem un usuari al navegador Chrome en més d'un dispositiu (per exemple en un ordinador i en una tauleta), cada cop que en un dispositiu desem alguna adreça d'​interès,​ aquesta també la podrem veure en l'​altre dispositiu.