Recordr

Es tracta d'una aplicació Android gratuïta i molt fàcil d'utilitzar que permet fer gravacions de so i les puja de forma automàtica a una carpeta de Drive de l'usuari. Aquesta facilitat possibilita que la puguin utilitzar fins i tot alumnes molt petits. La podem utilitzar a Tauletes, mòbils i chromebooks. El tutorial que podeu veure a continuació està fet amb un chromebook.

Aquesta aplicació o altres de similars ens poden servir per reforçar l'expressió oral. Els alumnes poden anar fent pràctiques de lectura, recitar poesies, embarbussaments, exposicions orals sobre diferents temes… Es poden gravar ells mateixos, anar fent proves i repetir l'enregistrament tants cops com vulguin