Creem una pàgina

A la part dreta de la pàgina hi trobem una secció amb tres pestanyes. Cliquem sobre pàgina i veiem que només tenim la pàgina d'inici i un botó +. Quan posem el cursor sobre el botó + ens apareixen dues opcions. Podem afegir una pàgina que ja existeix afegint el seu enllaç o crear-ne una de nova. Jo en crearé una de nova.A la finestra que ens apareix escrivim el nom de la pàgina i cliquem a fet.Ja ens apareix la nova pàgina al mateix nivell que la pàgina d'inici. Clicant el botó més podem anar afegint les pàgines que necessitem.Si posem el cursor sobre el nom d'una pàgina ens apareix una icona de tres punts verticals. Cliquem a sobre.Ens apareix un menú. Podrem fer que sigui la pàgina d'inici, duplicar-la, canviar-li el nom (propietats), ocultar-la, eliminar-la o crear una subpàgina d'aquesta, que és el que faré ara.Ens sortirà la mateixa finestra que ens ha sortit quan hem creat una pàgina on ens demanarà el nom de la subpàgina. Podem afegir totes les subpàgines que calgui i fins i tot subpàgines de subpàgines.


Podem veure les diferents pàgines al menú. Ens apareixen les subpàgines quan posem el cursor sobre les que tenen el símbol d'una fletxa.A l'apartat de configuració podem veure com canviar el tipus de menú.