Google Meet

Meet és l'aplicació de videoconferències de Google. Actualment està perfectament integrada a Classroom, i ens permet tenir una sala permanent de videoconferència per a la classe.

La versió standard de Meet permet fins a 100 persones connectades (suficient per a la tasca docent), permeten la gravació però no l'emissió. Si volem fer emissió en directe, ho haurem de fer a traves de plataformes externes com Streamyard o fent servir programari lliure i gratuït com OBS.

Hem de tenir en compte que si la videotrucada es programa des del Calendari, els controls d'amfitrió seran sempre de qui ha programat la videotrucada, i si aquesta es grava -sigui qui sigui qui ho faci- aquesta es desarà al seu drive. Per contra, si ho fem des de l'enllaç del Classroom, el propietari serà el primer a accedir, i serà ell qui tindrà els controls d'amfitrió i l'arxiu de la gravació.

Creació de la videoconferència

Hi ha moltes maneres d'iniciar una videoconferència:

 • Des del Google Calendar.

 • Des de Google Gmail.

 • Des de Google Classroom.

Podem crear el canal de Meet des del mateix banner de la classe.A Classroom, sempre es pot accedir a la Configuració del curs, per crear el Meet de la Classe, per restablir o copiar l'enllaç, i per fer o no fer visible la videotrucada als alumnes.


En aquest vídeo es pot veure una mica la seva configuració:

Inici i funcionament de la videotrucada

Si s'inicia directament la sessió de Meet, se'ns mostrarà la següent pantalla des de la qual es pot també crear una nova videoconferència. En cas de tenir-la al Calendar, aquesta ja es mostrarà en aquest moment.


No obstant això, si s'accedeix des del Calendar o des del Classroom s'obrirà ja directament la pantalla de la reunió amb l'opció d'unir-se a ella:


Un cop iniciada la videoconferència es mostrarà aquesta pantalla:

Aquests es troben aquestes opcions:

 1. Mostra tothom
 2. Xat
 3. Configuració
 4. Compartir pantalla
 5. Aixecar la mà
 6. Activa la càmera
 7. Sortida de la videotrucada
 8. Activa el micròfon
 9. Controls d'amfitrió (només es mostrarà a la interfície de l'organitzador)
 10. Detalls de la reunió (opcions per a convidar a noves persones, i fitxers compartits).

A la configuració es troben algunes opcions que cal destacar:

 • Pissarra (Jamboard).
 • Canvi de disseny. Aquí podrem decidir com es veurà la videoconferència, i quantes persones es mostraran en pantalla.
 • Canvi del fons. Es pot difuminar el fons o substituir per un dels fons que ens proporciona Meet.

Des del botó Mostra Tothom les opcions són diferents pel propietari i pels convidats. Aquesta és la interfície del propietari: Aquí el propietari pot fixar, silenciar o expulsar els participants. Els convidats únicament poden fixar els participants. També es poden afegir persones i també accedir als controls d'amfitrió. Des del control de l'amfitrió es pot limitar l'accés al xat o la compartició de la pantalla.

Un aspecte important a tenir en compte és com es pot compartir la pantalla. Un com es clica a l'opció Presenta ara, apareixen aquestes tres opcions: • La pantalla completa. Es pot accedir a tot el que hi hagi a la pantalla, encara que no sigui el navegador. Ideal quan es vol mostrar el funcionament d'algun programari o accedir a documents desats en local.
 • Una finestra. Mostrarà una finestra del navegador Chrome. Es podrà navegar entre les diferents pestanyes de la mateixa finestra.
 • Una pestanya. Mostrarà únicament una pestanya del navegador. Si es tria aquesta opció, haurem de dir quina pestanya es vol mostrar. És l'única opció que permet enviar el so a la videotrucada.

Integració de Jamboard

Es pot compartir una pissarra o Jam des del mateix Meet, amb una de les opcions de la videotrucada. Un cop es clica a Pissarra apareix l'opció de crear-ne una de nova o d'utilitzar una de ja creada des del Drive.

Moltes vegades pot resultar útil aquesta segona opció, ja que es pot preparar prèviament la pissarra amb tots aquells elements que es vulguin utilitzar.

A continuació apareixen les opcions de compartició:Per defecte es compartirà amb drets d'edició amb tots aquells membres de l'organització connectats a la videotrucada. Sempre es pot modificar o afegir a més persones, però l'opció del permís d'edició és la més adient perquè l'alumnat pugui interactuar.

Un cop creada la pissarra, aquesta apareixerà al xat dels convidats.