Documents, presentacions i fulls de càlcul de Google

Google docs ens proporciona una sèrie d'aplicacions integrades al Drive que ens permeten crear, editar i compartir documents de text, fulls de càlculs, presentacions i dibuixos. La disposició d'aquestes eines fa que tots els nostres alumnes, sense haver de comprar ni instal·lar cap programa puguin treballar amb les mateixes eines i la mateixa versió des de qualsevol dispositiu que es pugui connectar a internet.

Crear document a Google docs i presentacióUtilitzant aquestes eines tenim alguna limitació en respecte a d'altres del mateix tipus. En el cas dels documents de text:

  • En un mateix document no podem alternar pàgines horitzontals i verticals.
  • Les taules no ens permeten tantes possibilitats com al altres processadors de text
  • No podem instal·lar els tipus de lletra que volem: no podrem treballar amb les lletres escolar, massallera…

Però també molts avantatges. A part dels ja comentats: