Abans de donar un compte a cap alumne

No podem donar accés a un compte de Workspace for Education a cap alumne si no tenim una autorització signada pels pares o tutors

Al demanar aquestes autoritzacions seria convenient informar les famílies de l'ús que es farà del Workspace for education, quins avantatges representarà en el treball dels seus fills i amb quins possibles inconvenients ens podem trobar

Lligat amb això és important crear un reglament d'ús dels comptes de Workspace al centreAutoritzacions