Administració de Google Workspace (consola)

La consola d'administració és l'aplicació on l'admininistrador del Google Workspace podrà configurar totes les opcions. És una eina molt potent, però cal conèixer-la una mica per no perdre-s'hi.

Només hi poden tenir accés els usuaris que són administradors del domini Workspace. Per accedir-hi cal anar al següent enllaç:
Consola d'administració de Google Workspace

Cal configurar molt bé la consola per estar segurs que complim el reglament de protecció de dades i les edats mínimes de cada servei.

Per configurar bé la consola d'administració seguirem les següents seccions:

Donem una ullada a la consola d’administració
Unitats Organitzatives
Google Groups
Usuaris
Organització de la informació: unitats compartides
Dispositius
Gestions avançades