Pla de treball

Tinkercad sempre situa les diferents figures sobre el pla de treball. Però el pla de treball no és fix, sinó que el podem modificar a voluntat, segons les nostres necessitats.

A partir del disseny d’un dau, veureu la utilitat del canvi de pla. Per fer-ho seguiu les següents indicacions:

1. Posicioneu un dau (dice) que trobareu a símbols (Symbols).2. Cliqueu sobre l’eina de canvi de pla (Workplane).

3. Situeu el punter sobre la cara superior del dau i cliqueu amb el botó esquerre.

4. Posicioneu una mitja esfera (Half Sphere), gieu-la 180 graus. Canvieu les seves mides a 3 mm de diàmetre i 2 mm d’altura i la seva propietat de sòlid a forat.

5. Centreu la mitja esfera respecte de la cara superior del dau i desplaceu-la verticalment 1 mm, de manera que penetri dins del dau.

Per centrar la mitja esfera, respecte del dau, utilitzeu l’eina d’alineació de Tinkercad

6. Seleccioneu les dues figures i agrupeu-les.

7. Repetiu les mateixes operacions per cadascuna de les cares fins a completar el dau.