Les propietats físiques

Quan situem personatges i objectes en un escenari, encara que tenen l’aparença, no es comporten com a objectes reals. A vegades, us pot interessar que es comportin com a la vida real i que es vegin afectats per la gravetat o col·lisionin, pert exemple.

En el següent vídeo veureu dues pedres. A la pedra vermella li hem activat les propietats físiques, com podeu veure a la següent figura. Observeu el diferent comportament de cadascuna de les pedres.
Ara hem activat les propietats físiques de les dues pedres, però a la pedra vermella li hem canviat l’Elasticitat de 0 a 1.

En el següent vídeo podeu veure el diferent comportament de les dues pedres.
CoSpaces ens permet variar dos paràmetres físics importants com són el coeficient de fregament i el grau d’elasticitat o coeficient de restitució.

Per saber més sobre el coeficient de fregament o de fricció podeu consultar la https://ca.wikipedia.org/wiki/Coeficient_de_fricci%C3%B3.

Per saber més sobre l'elasticitat o coeficient de restitució podeu consultar la https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_restituci%C3%B3n.

En següent vídeo podeu veure un exemple de com varia el comportament d’un objecte, segons els coeficient de fregament o de restitució.