Carregar imatges i àudios

En aquest apartat veureu com podeu utilitzar imatges, escenaris de 360 º, àudios i models 3D externs, en les vostres creacions amb CoSpaces.

Carregar imatges

CoSpaces us permet carregar imatges cercades directament d’Internet o emmagatzemades en les unitats de disc del vostre equip.

Des de l’opció carregar podeu accedir a les opcions de càrrega d’imatges i àudios.

Recordeu que quan utilitzem arxius de tercers hem de tenir en compte si estan protegits pels drets d’autor.

En l’opció Image from web no podeu filtrar, en la cerca, imatges amb drets de reutilització i modificació.

Carregar imatges d'una web

Per carregar una imatge directament de la web:

1. seleccioneu Cargar Image from web i cerqueu la imatge que us interessi a partir de paraules clau.

2. Cliqueu sobre la imatge seleccionada i arrossegueu-la a l’escenari.

Carregar imatges des d'una unitat de disc

Per carregar una imatge directament d’una unitat de disc:

1. Seleccioneu Image upload. Des d’aquí podreu escollir una de les imatges ja carregades o carregar-ne una de nova.

2. Per carregar una nova imatge cliqueu sobre l’opció Cargar.

La imatge la tindreu disponible al costat de les altres imatges carregades anteriorment.

3. Si voleu utilitzar una imatge carregada prèviament, cliqueu-hi a sobre i arrossegueu-la a l’escenari.

Podeu veure el procediment en el següent vídeo:Carregar un àudio

El procediment de càrrega d’un arxiu d’àudio és idèntic al de les imatges, però no el del seu ús.

1. Seleccioneu audio upload. Per carregar un nou àudio cliqueu sobre l’opció Cargar.

Podeu aconseguir àudios de música sota llicència Creative Commons a http://freemusicarchive.org/

2. Podeu utilitzar aquest arxiu d’àudio, a través d’un bloc de programació de Blockly.

Inserir àudio com a so d’ambient

Si volem que es reprodueixi un àudio, quan estem en mode Jugar, hem d’inserir-lo com a so d’ambient o d’escenari.

1. Seleccioneu l’opció Ambiente.

2. Cliqueu sobre la icona Sonido de escenario i carregueu l’arxiu d’àudio.

Quan accediu al mode Jugar, l’arxiu d’àudio sonarà automàticament.

3. Si cliqueu amb el botó dret sobre la icona de música de Escenario, podreu optar perquè l’arxiu es reprodueixi contínuament, repetint-se, canviar d’arxiu d’àudio o eliminar-lo.

Podeu veure el procediment en el següent vídeo:Practiquem l’ús d’imatges i àudio

Us proposem que feu una mostra d’imatges relacionades a partir d’una temàtica determinada.

L’escenari, com a mínim, ha de disposar dels següents elements:

  • Una imatge d’entorn.
  • Inserir música d’ambient.
  • un efecte creatiu de moviment en clicar cada imatge.
  • Un Panell d’informació per cadascuna de les imatges.

En el següent vídeo podeu veure un exemple realitzat a partir de pintures de Kandinsky: