Carregar imatges 360 º a l’escenari

Podem utilitzar imatges 3D pròpies com a escenari de la nostra aplicació realitzada amb CoSpaces.

El procediment és molt simple:

1. Descarregueu la següent imatge 360

2. Selecciona Ambiente/Entorno

3. Selecciona Cargar imagen 360 i carregueu la imatge descarregada prèviament.

4. Observeu el resultat.