Exemple 2. Bicicleta i coet voladors

Seguiu les següents indicacions sense oblidar els avantatges d’aportar les vostres pròpies idees creatives:

1. Recreeu un escenari on apareguin una bicicleta amb un globus i un coet, semblant al que podeu veure a la següent figura.

2. Copieu la següent seqüència de blocs i comproveu el seu funcionament. Podeu introduir les modificacions que considereu oportunes.

Podeu veure el resultat de l’activitat en el següent vídeo: