Codifiquem amb Blockly

CoSpaces ens permet programar els diferents elements situats a l’escenari, per oferir una experiència més realista als usuaris del nostre disseny. Els llenguatges que podem utilitzar són blockly i Script.

La versió lliure només permet utilitzar un nombre molt limitat de blocs de blockly. Estudiarem aquests blocs i veurem alguns exemples d’ús.

Els blocs estan organitzats en 4 grups (Events, Actions, Transitions, ControlFlow).

1. Events:

En aquest apartat, tenim els blocs que controlen esdeveniments que ocorren a l’escenari.

Activación de … : Executa el contingut del bloc si seleccionem l’element amb el ratolí o les ulleres de RV.

2. Actions: Agrupa els blocs que ens permeten realitzar accions sobre els diferents elements disposats a l’escenari.

Decir: Podem fer parlar a un element a partir d’una bafarada.Fijar color: Ens permet canviar el color de l’element des de Blockly.Establecer opacidad: Ens permet variar l'opacitat de l’element des de Blockly, agafant valors entre 0 (totalment transparent) i 1 (totalment opac).Definir escala: Podem escalar l’element des de Blockly.Mostrar el panel de información: Obre una finestra emergent amb informació sobre l’element en format de panell. Ens permet inserir un títol, un text i una imatge.Reproducir sonido: Ens permet inserir sons o música de fons en el nostre escenari.

3.Transitions:

Disposeu dels blocs que us permeten variar paràmetres de l’element com la posició i la mida en un interval de temps determinat.

Mover: Aquest bloc us permet moure l’element, una distància determinada, des de la posició inicial. Aquesta transició es farà durant un interval de temps determinat.

Girar: Aquest bloc us permet girar l’element un cert angle, des de la posició inicial. Aquesta transició es farà durant un interval de temps determinat.

Escalar: Aquest bloc us permet canviar la mida de l’element, des de la seva mida inicial. Aquesta transició es farà durant un interval de temps determinat.

Podeu veure un exemple de funcionament d’aquests blocs, a través d’aquest vídeo on s’executa la següent seqüència de blocs.

Ara veureu un parell d’exemples pràctics on podreu practicar amb les diferents possibilitats que us dóna la codificació.