Conclusions

El que és important d’aquest projecte no és tant seguir els passos per aconseguir un resultat, sinó entendre la lògica de la realitat augmentada per poder crear els nostres materials a l’aula, adaptant-nos a les nostres necessitats i els recursos que tenim a l’abast.

També s’ha de tenir en compte que aquest és un camp que evoluciona ràpidament. Segurament, en uns mesos els programes s’hauran actualitzat i canviaran gràficament, se simplificaran processos i s’ampliaran les possibilitats. De fet, en aquest projecte no s’han vist totes les possibilitats del programari. Hi ha moltes més opcions que val la pena d’explorar.

En tot cas, el que interessa en aquest projecte és veure diferents possibilitats de treballar a l’aula la realitat augmentada per poder escollir la que millor convingui, sempre tenint present que, en aparèixer una nova opció amb més avantatges, s’ha de canviar sense dubtar-ho.