Pàgines web

Les imatges, les podem obtenir gratuïtament de pàgines web com ara:

https://www.tinkercad.com/things/

Foto 015

https://www.thingiverse.com/explore/collections/page:1

Foto 016

https://www.sketchup.com/es

En aquesta pàgina web del programa SquetchUp, en anar a l’apartat 3DWarehouse, es pot trobar gairebé tot.

Foto 017

Un exemple de la pàgina del 3D Warehouse de l'SketchUp: en escriure la paraula catedral i fer una recerca, ens apareix una pàgina plena de models 3D. Sols cal cercar la que ens interessi, descarregar-la i llestos.

https://3dwarehouse.sketchup.com/search.html?q=catedral&hl=es

Foto 018