Escaneig de la figura amb Autodesk ReCap Photo

La tercera manera d’aconseguir figures 3D seria escanejant les figures. Aquest escaneig el podeu fer amb escàners 3D, o simplement a partir de fotografies amb l’ajuda del programa Autodesk ReCap Photo.

https://www.autodesk.com/products/recap/free-trial#0

Foto 021

El programa ens escanejarà en 3D el model i ja el podreu exportar per fer realitat augmentada.

Foto 022