Crear el projecte

En el menú de l’esquerra, premeu Proyectos i apareixerà aquesta pantalla.

Foto 083

Premeu Nuevo Proyecto i escriviu el nom del projecte i una breu descripció.

Foto 084

Important: prémer damunt del requadre amb el símbol de la fotografia per posar-ne una. En cas contrari no us deixarà continuar a la següent pantalla.

Foto 085

Ara ja podeu començar. Aneu a Nueva ficha.

Foto 086

I comenceu posant el nom i una descripció de la vostra fitxa.

Foto 087