Moure la figura

La següent icona serveix per moure l’objecte. Us apareixerà un submenú amb dues icones. En el primer cas ens mostrarà la figura vista des de dalt, i en el següent ens mostrarà la figura de perfil. De manera que podeu moure la figura en tots els eixos sense cap dificultat.

Foto 096

Foto 097