Consideracions pràctiques

Ara cal una última consideració pràctica a l’hora d’aplicar la realitat augmentada a l’aula.

La utilització del mòbil a l’aula per treballar la realitat augmentada requereix una bona xarxa wifi i uns dispositius mòbils potents, de manera que amb un mòbil de gamma mitjana sols podrem visualitzar amb fluïdesa figures simples. Les figures més complexes es visualitzaran amb interrupcions, i apareixeran i desapareixeran contínuament. Hem de tenir en compte que no tots els alumnes tenen mòbils de gamma mitjana-alta ni totes les aules disposen de bona xarxa wifi.

La bona notícia és que també podem treballar la realitat augmentada a l’aula amb un simple portàtil i una càmera web. Un exercici molt fàcil de fer és que l’alumne mostri el seu treball a la classe projectant-lo a la pissarra digital des d’un ordinador. Per aquest exercici no es necessita cap aparell especial, ni tan sols wifi, només una càmera web decent.

És per això que els següents apartats treballarem la realitat augmentada amb dos programaris diferents, i triarem l’un o l’altre depenent del material que disposem a l’aula.