Instal·lació de Aumentaty Author i Aumentaty Viewer

Aneu a la pàgina web de la casa, registreu-vos i baixeu els programes:

http://www.aumentaty.com/community/es/legacy/

En aquest cas AumentatyAuthor Windows i AumentatyViewer Windows.