Witbox2 - Impressió d'un objecte des de la SD

L'objectiu d'aquesta activitat és veure la senzillesa d'ús d'aquest dispositiu imprimint un objecte disponible a la memòria SD del dispositiu de fàbrica. No calen coneixements previs sobre impressió 3D per poder-la realitzar.

Seguiu els següents passos per realitzar la impressió:

1. Fixeu-vos que, amb la impressora engegada, podeu visualitzar el menú d'opcions al display i un selector, que us permet canviar d'opció girant-lo i seleccionar l'opció desitjada pitjant-lo.

2. Seleccioneu l'opció imprimir des de SD del menú. Podeu imprimir qualsevol dels objectes.

3. Dins de la SD veureu dues carpetes. Seleccioneu la carpeta Witbox 2

4. En aquesta carpeta trobareu diversos objectes que poden ser impresos amb la impressora witbox 2. En aquesta activitat hem escollit Zowy_keychain_49min.gcode.

5. Heu de dipositar una capa de laca a la base de la impressora perquè l'objecte s'adhereixi correctament.

6. Podeu començar la impressió de la figura.

En les següents figures podeu veure el procés d'impressió.

En la següent figura podeu veure diferents objectes que han estat impresos amb la impressora 3D.