Pantalla: Web

Open-Sankoré incorpora un navegador integrat com a una de les seves quatre pantalles, que permet una ràpida captura d'una part o de la totalitat d'una pàgina web per a integrar-la en el document actiu i treballar-ho al tauler.

Aquest és l'aspecte que presenta:

PALETA D'ESTRIS

A la pantalla Web hi ha disponible la paleta d'estris amb diverses funcions:

Si la pàgina conté algun element flash, permet la seva captura per incrustrar-lo al tauler.
Permet la captura d'una zona de la pantalla per portar-la al tauler o a la biblioteca.
Permet la captura de tota la pantalla per portar-la al tauler o a la biblioteca.
Si la pàgina conté algun vídeo, s'activa aquesta eina i permet la seva captura per incrustrar-lo al tauler.

El vídeo mostra un exemple de cada una d'aquestes funcions de la paleta d'estris:

- Captura d'un element flash
- Captura d'una zona de la pantalla
- Captura de tota la pàgina
- Captura d'un vídeo

També incorpora el teclat virtual.