Pantalla: Tauler

És la pantalla que es mostra en obrir el programa. Aquí és on el professor presenta l'activitat a la vegada que serveix de pissarra a la classe.

En aquesta pantalla hi ha sis zones diferenciades:

Paleta d'estris

Guia del mestre

Menú Open - Sankoré