Guia del mestre

La guia del mestre és un panell ocultable a la part esquerra de la pantalla.

Consta de dos apartats:

  • Pàgines: on es visualitzen les pàgines que componen l'activitat, i permeten la seva ordenació, duplicació i eliminació.
  • Identificació activitat (el birret): que permet definir l'activtat: títol, objectius, àrea,…a més de poder afegir altres recursos i observacions a cada una de les pàgines de l'activitat.

PÀGINES

Aquesta vista presenta les pàgines que componen l'activitat.
Fent un clic a sobre de la pestanya s'amaga o desapareix.
Permet ampliar-la o fer-la més petita si, en fer un clic, s'arrossega cap a la dreta o esquerra. Quan hi ha el birret en una pàgina significa que hi ha anotacions o recursos a la guia del mestre.

Les icones del requadre blau possibiliten:
- Eliminar la pàgina
- Duplicar la pàgina
- Desplaçar la pàgina de lloc
Aquestes dues imatges mostren les possibilitats d'informació que presenta Open-Sankoré per definir l'activitat.

La primera imatge correspon al mode edició.
La segona imatge mostra tal i com es veu en desplegar la pestanya del birret. Aquesta descripció només es mostra a la primera pàgina: Pàgina de títol.
Cal recordar que aquesta pàgina de títol no es pot desplaçar de lloc. Es pot ampliar i disminuir la pertanya arrossegant-la a dreta i esquerra amb el ratolí.
Aquests items, a part de la informació útil que permeten, ajudaran en la seva classificació si es puja l'activitat al portal Planète Sankoré.
Amb el llapis s'edita el panell.

Aquesta guia es personalitza a cada una de les pàgines de l'activitat.
Permet afegir:
- Títol de la pàgina
- Comentaris
- Accions (per al mestre i/o alumna/e)
- Objectes (de la biblioteca)
- Enllaços (a internet)

Per afegir els objectes només cal arrossegar-los de la biblioteca.
El fet de col·locar-los aquí facilita el seu accés i no cal anar a buscar-los a la biblioteca.