Pantalla: Mostra l'escriptori

Open-Sankoré permet treballar amb qualsevol altre programa, navegador, etc des del seu mode: Mostra l'escriptori.
Manté la paleta d'estris amb diverses funcions i un accés àgil a la biblioteca. Disposar de les eines bàsiques a la paleta d'estris, permet interactuar a sobre de pantalles d'altres programes o navegadors, escrivint, marcant, esborrant, …

Aquesta pestanya dóna accés a la biblioteca.
Per desplegar-la només cal arrossegar-la amb el ratolí.
Una vegada està desplegada es poden afegir arxius d'imatges, sons, vídeos, elements flash,… Per fer-ho només cal arrossegar l'arxiu o carpeta dins de la biblioteca.

PALETA D'ESTRIS A LA PANTALLA MOSTRA L'ESCRIPTORI

Si la paleta d'estris molesta estant desplegada, només cal agafar-la per una vora i arrossegar-la cap a fora de la pantalla; quedarà plegada tal i com es mostra a la icona.
Per tornar-la a desplegar cal fer un clic a sobre.
Les eines: llapis, goma, marcador, punter, teclat; tenen la mateixa funció que a la pantalla tauler. Per modificat el gruix del llapis, marcador i goma cal mantenir uns segons el clic a sobre de la seva icona.
Aquesta icona permet tornar al mode: Pantalla tauler.
Després d'utilitzar qualsevol altra de les eines de la barra, cal fer un clic a la fletxa per tornar al funcionament normal.
Aquesta eina permet seleccionar una zona del que es mostra a la pantalla i afegir-lo al tauler o a la biblioteca.
Resulta molt útil per afegir imatges al tauler i per afegir treballs dels alumnes que es mostren a la pantalla amb el lector de documents.
Qualsevol document, arxiu, imatge, etc que es mostra a la pantalla es pot capturar i incloure'l al tauler o biblioteca.
Aquesta eina fa la mateixa funció que l'anterior però captura tota la pantalla.