Pantalla: Documents

La pantalla Documents permet organitzar els documents, activitats o classes que s'han anat creant.

La primera pàgina de cada activitat, document o classe correspon al títol i és inamovible.
Quan en una pàgina es veu el símbol del barret significa que hi ha informació o altres recursos afegits a la guia del mestre.

Cada vegada que s'obre el programa es crea una activitat nova. Per defecte el nom que s'assigna a cada una de les activitats és el dia i hora del moment en que es crea.

Canvia el nom
Per canviar el nom es pot fer amb la icona de la barra principal o fent un doble clic a sobre del nom actual.
Per eliminar arxius només cal arrossegar-los fins a la carpeta: Paperera.
Per recuperar-los, si és el cas, només s'han d'arrossegar de la paperera a una altra carpeta.
Situats a sobre de la carpeta Paperera la icona de la barra principal canvia i presenta l'opció Buida.
Document nou / Carpeta nova
Aquestes icones permeten crear una carpeta o document nou.
Importa / Exporta
Aquestes icones importen i exporten les activitats.
Open-Sankoré desa les activitats automàticament. Es poden trobar en aquesta pantalla documents.
També es poden exportar en format .ubz, .IWB i en format .pdf
El format .IWB pretén ser un format universal compatible amb qualsevol programari de PDI.
Obre al tauler
Obre el document seleccionat al tauler.
Afegeix al document de treball
Aquesta opció permet afegir la pàgina seleccionada al document obert al tauler.
Es col·locarà a continuació de la pàgina en pantalla.
Afegeix
Permet afegir una imatge, o tota una carpeta d'imatges a l'activitat activa.
Aquestes s'afegeixen al final del document.