Perifèrics

L’optimització d’una eina com la pissarra digital interactiva es veu afavorida per l’ús de perifèrics. Entre els que donen un valor afegit a l’acció docent que tenen com a base els SPI destaquen el lector de documents, les consoles de resposta i les tauletes digitalitzadores.

Lector de documents, consola de resposta i tauleta digitalitzadora

a) El lector de documents o visualitzador digital

Un lector de documents és bàsicament una webcam amb unes prestacions especials per a digitalitzar textos, imatges i objectes. Les imatges es poden capturar i tractar amb qualsevol programa. Aquestes possibilitats fan que sigui un recurs molt útil i com que no requereix gaires coneixements previs per a fer-lo servir, ràpidament esdevé una eina més a la classe.

Qualsevol recurs, encara que no sigui digital, serveix. Per exemple: fotos impreses, retalls de premsa, dibuixos fets pels alumnes, llibreta de treball de l'alumne, qualsevol objecte, experiment o treball manual es pot projectar.

Aquí podeu obtenir més informació sobre el lector de documents i la seva aplicació a l'aula.
b) Les consoles de resposta

Són sistemes basats en la resposta a l’aprenentatge (learner response systems). Mitjançant aquest sistema l’alumnat pot respondre a les preguntes realitzades pel professorat amb un comandament a distància mentre un programari captura les seves respostes i les presenta al tauler.

El kit de les consoles de resposta sol estar format per un programari, uns comandaments a distància i un receptor que permet al professorat obtenir respostes de forma immediata a preguntes concretes, per tal de comprovar la comprensió d’allò que en aquell moment s’està treballant a l’aula.

El tipus de preguntes que es poden crear són variades: de respostes múltiples, veritable o fals, amb més d’una resposta correcta… També són una bona eina per a la realització d’activitats participatives.

c) La tauleta digitalitzadora o tauleta gràfica

És un dispositiu que permet l’elaboració de gràfics diversos sobre una pantalla i per extensió sobre un tauler. Consisteix en una petita superfície damunt la qual un llapis especial assenyala unes coordenades que, un cop processades per l'ordinador, són visualitzades sobre la pantalla i/o tauler. Es pot usar per dibuixar, pintar o escriure directament en les aplicacions que ho permeten (dibuix, pintura i escriptura lliure sobre l’àrea sensible com si d’un llapis, retolador, aerògraf o pinzell es tractés).

En aules on encara no es disposa d’ordinadors per a l’alumnat el teclat i el ratolí inalàmbric són dos perifèrics, d’entrada, indispensables.

Per tal de millorar l'accessibilitat als sistemes de projecció interactiva a l'alumnat amb deficiència visual, existeix programari que comparteix l'escriptori entre l'ordinador del SPI i l'alumne/a com el Real vnc o el TeamViewer