La instal·lació dels sistemes de projecció interactiva

A les aules dels centres educatius, juntament amb la instal·lació bàsica d’una pissarra digital o PDI que consta d’un ordinador, un vídeoprojector i d’un tauler interactiu, s’hi afegeix un sistema de so i un kit de control multimèdia que en facilita l’ús per part del professorat.

A les aules d'educació infantil es fa del tot necessari que el tauler interactiu estigui a l'alçada de l'alumnat, bé posant-lo a 40 o 50 centímetres del terra, aproximadament, o bé recolzant una tarima perquè els nens arribin sense problemes:

Connexió física a l'ordinador

Per utilitzar el SPI normalment cal assegurar-se de què estiguin connectats tres cables: el VGA que ve del projector, un USB que proporciona la interactivitat del tauler i un d’àudio.

En les aules equipades amb el kit de SPI habitual, aquests cables es connecten tots a la caixa de connexions, que ho distribueix als diferents dispositius.


Configuració de les pantalles

Perquè la visualització sigui correcta a les dues pantalles actives (la de l’ordinador i la del SPI), de vegades cal configurar manualment la visualització desitjada.

Windows

A partir de la versió 8 de Windows, amb la combinació de tecles Windows+P es pot configurar fàcilment el mode de visualització de les dues pantalles (la de l’ordinador i el projector) i escollir l’opció més convenient (normalment, «duplicada»).

Linkat (Ubuntu)

La configuració es realitza fàcilment amb el menú Pantalles (Displays):


Alçada de l'alumnat

Font: La PDI a P5, de l'escola Bac de Roda (Barcelona) https://www.youtube.com/watch?v=Zxq66rwNECwFont: La asamblea en educación infantil (3 años A) de l'escola Tierra de Pinares, de Mojados (Valladolid) http://www.youtube.com/watch?v=P0cLeAn1mO0

Tarima

Font: 3 infantil, de l'escola Alcúdia (Mallorca) http://www.youtube.com/watch?v=S6ZvY9S0L8gFont: La asamblea en la PDI, de l'escola Gran Vía (Madrid) http://www.youtube.com/watch?v=iZEdeQrA9Kc

La posada en marxa

Per utilitzar aquest sistema amb tota la seva potencialitat cal que l’ordinador tingui instal·lat sempre el programari de gestió del tauler.

Cada marca de tauler té el seu propi programari de gestió, que possibilita accedir a tots els processos d’interactivitat del dispositiu.El programari de gestió sempre se serveix amb el tauler, però també es pot descarregar des del web del fabricant, previ registre, i disposant d’un número de sèrie del producte.

També hi ha la possibilitat d’instal·lar Openboard, un programari lliure de gestió de sistemes de projecció interactiva. Openboard, hereu de l’Open-Sankoré, funciona amb qualsevol sistema de projecció interactiva independentment de la marca del producte.

La configuració de la pissarra digital interactiva i el projector interactiu

Els diferents programes de gestió de SPI permeten accedir a diferents opcions de configuració del dispositiu (idioma, dispositius mòbils, orientació/calibratge…). La manera de fer-ho varia segons el tipus de SPI (Taulers de control, Administració de dispositius…).

La primera operació que s’ha de realitzar, un cop l’ordinador ha detectat el tauler, és Orientar o Calibrar o Alinear. Així es defineix quina és la superfície de treball del tauler, que sol coincidir amb les dimensions de la imatge projectada pel videoprojector.

Aquesta operació, que serveix perquè hi hagi precisió en la resposta del tauler, s’ha de realitzar prement amb el dit o amb un punter electrònic sobre el punt de calibratge o centre de destinació (marcat amb una creu). Per fer-ho, s'ha d'escollir l'opció Orienta/calibra/alinea del menú que es desplega clicant sobre la icona d'accés directe del programari de gestió.

Orientar, calibrar o alinear és una operació que s’ha de realitzar sempre que el tauler o el videoprojector s’hagin mogut de lloc. També convé realitzar-la de tant en tant, perquè les pissarres digitals interactives, amb l’ús continuat, solen desalinear-se i perden una mica de precisió, precisió que es recupera si es realitza de nou l’operació.