Disseny d'activitats part 2

Creació d'una nova pàgina. Utilització estris fonamentals

Després de fer el títol comencem a fer l'activitat. El primer que cal fer és afegir una nova pàgina al document.

Per afegir noves pàgines cal clicar la icona corresponent a la barra principal.

A la nova pàgina caldrà canviar el fons i triar el de quadrícula: Barra principal|Fons.

Amb les eines de la paleta d'estris es dissenya l'activitat:

L'encapçalament de la pàgina està fet amb elements de la biblioteca|formes, amb elements de text i amb imatges d'icones.

De la bibliota|formes s'ha utilitzat el requadre blau i la fletxa blanca dimensionats a la mida desitjada. Per dimensionar un objecte només cal estirar-lo des de les línies que té en el marc quan està en el mode edició. Si es fa des dels vèrtex es dimensionarà de forma proporcional i si es fa des dels costats no guardarà la proporció.

Tractament del text

En total hi ha cinc quadres de text independents de forma que es poden col·locar on convingui.

Colors bàsics del llapis - Eina: Nuancier

Per fer la composició del dibuix només cal agafar la línia a la paleta d'estris i amb els colors de la barra principal anar dissenyant el model.

Eina: Nuancier
La barra principal només presenta quatre colors de llapis i línia. Per poder disposar de tota la gama de colors cal portar a la pantalla l'eina Nuancier.
Biblioteca|Aplicacions|Nuancier

Eina: Nuancier

Pantalla web

Es crea una altra pàgina en la que els alumnes han de col·locar les imatges simètricament i posteriorment han de situar els eixos de simetria.

Per buscar les imatges caldrà anar a la pantalla web i buscar-les a pàgines amb drets lliures d'utilització.

Pàgines d'imatges amb drets lliures d'utilització:

INTEF: Banco de imágenes y sonidos

Magatzem d'icones catalanes

Flickr, una biblioteca de milions d'imatges que, com Google, disposa d'una cerca avançada per filtrar per llicència.

Wikimedia Commons


La pantalla web disposa de la paleta d'estris, la qual ens permet: capturar part de la pàgina o la pàgina sencera i portar-la a la pantalla tauler o a la biblioteca. També ens permet capturar elements flash o vídeos dels llocs per on es navega.

Pantalla: web

Carpeta: "Preferits" // Adreces d'interès

Una vegada es té la pàgina en pantalla hi ha l'opció d'afegir-la a la carpeta "Preferits" de la biblioteca. Només cal clicar a sobre de la icona "Adreça d'interés" de la barra principal. A partir d'aquest moment l'adreça estarà sempre disponible, mentre no s'elimini, a la carpeta "Preferits".

Pantalla: Documents

Amb Open-Sankoré no cal preocupar-se per desar la feina feta, automàticament es va desant a mida que es canvia de pàgina. Per defecte cada vegada que s'obre el programa crea un document nou posant-li de nom la data i hora en que es crea.

Per gestionar les activitats fetes i arxius que s'han anat creant cal anar a la pantalla: Documents.

La part central consta del conjunt de l'activitat.

La part esquerra mostra les activitats creades i desades. Permet el canvi de nom de les activitats i l'organització en diferents carpetes i subcarpetes.

Si es vol utilitzar l'activitat en altres equips caldrà exportar-la. Igualment es poden importar activitats des d'altres carpetes del nostre equip o en xarxa.

Aquestes opcions estan disponibles a la barra principal de la pantalla: Documents, juntament amb altres funcionalitats.

Pantalla: Documents