Disseny d'activitats part 1

La guia del mestre

Abans de començar cal tenir en compte que la primera pàgina sempre correspon a la pàgina del títol on anirà la portada de l'activitat. El contingut que s'afegeix a la guia del mestre en aquesta pàgina correspondrà al conjunt de l'activitat. En canvi, el contingut que s'afegeix a la resta de pàgines de l'activitat és personal i diferenciada a cada una de les pàgines.

Guia del mestre

A la guia del mestre de la pàgina de títol caldrà definir l'activitat: nom, autor, objectius, …

El títol que es posa a la guia del mestre és el que surtirà a la pàgina. Aquest títol es podrà dimensionar posteriorment, però no es pot eliminar. Si no agrada el format, hi ha l'opció de redimensionar-lo tan petit que no sigui visible. Posteriorment es pot posar el títol desitjat a la mateixa pàgina.

Eina "Captura": Transformació de qualsevol zona de la pantalla en un objecte

A la imatge anterior hi ha el títol que s'ha posat a la guia del mestre. El text no té l'opció de poder girar en cap sentit.Per fer la simetria d'aquest títol i fer la resta de la portada cal agafar l'eina de captura i seleccionar el text. Posteriorment cal afegir-lo a la mateixa pàgina. D'aquesta manera s'ha obtingut una imatge del que s'ha seleccionat la qual sí es pot girar de dreta a esquerra i de dalt a baix.

Incorporar carpetes d'imatges a la biblioteca

Biblioteca Open-Sankoré

Quan s'instal.la el programa, es creen carpetes "sankore" a "els meus documents", (amb windows):

 • Els meus documents|mis imagenes|sankore
 • Els meus documents|videos|sankore, (si no existeix es pot crear)
 • Els meus documents|mi música|sankore

Amb linkat:

 • Carpeta de l'usuari(home)|imatges
 • Carpeta de l'usuari(home)|música
 • Carpeta de l'usuari(home)|vídeos

Totes les carpetes que es traslladen o copien dins aquestes seran visibles a la biblioteca de l'open-sankoré la propera vegada que s'obri.

Es pot fer una portada més creativa amb imatges que no estan a la biblioteca de l'open-sankoré com la que mostra la següent imatge.

Cada una de les lletres que composen el títol "SIMETRIA", és una imatge. Amb el programa tancat cal copiar la carpeta on estan desades aquestes imatges a dins de la carpeta sankore:

Linkat: Carpeta de l'usuari(home)|imatges|sankore

Windows: Els meus documents|mis imagenes|sankore

Quan es torna a obrir el programa s'observa que la carpeta està disponible a la biblioteca|imatges. Cal arrossegar les imatges al tauler i redimensionar-les a la mida dessitjada. Quan tenim la paraula formada se seleccionen totes les imatges que la formen i amb la icona "agrupa" de la barra principal s'aconsegueix que sigui només una imatge.

Duplicant la imatge tres vegades i girant-les de dreta a esquerra i de dalt a baix, s'acaba de composar la pàgina.

Altra forma d'incorporar arxius, (d'imatges, d'audio, de vídeo, elements flash, …) a la biblioteca:

 • Amb el programa obert accedir al mode "mostra l'escriptori".
 • Desplegar la pestanya de la biblioteca.
 • Arrossegar els arxius desitjats des de la carpeta contenedora a la biblioteca.

Si és un arxiu d'imatge el situarà a dins d'imatges, si és d'audio a dins de sons, si és flash a interactivitats i així successivament.
en aquest cas no cal sortir del programa i tornar-lo a obrir. Quan es torna al mode "tauler" ja es pot disposar de l'element arrossegat a la biblioteca.

Dues formes d'incorporar elements a la biblioteca:

 • 1- Amb el programa tancat, Afegint les carpetes o elements directament a la seva carpeta corresponent a "Els meus documents". Si el programa estava obert caldrà tancar-lo i tornar a entrar.
 • 2- Amb el programa obert, arrossegant els arxius dins la pestanya "biblioteca".