Pràctica 4: Recursos per potenciar l'ús dels sistemes de projecció interactiva a l'aula

Fonts de programari per a sistemes de projecció interactiva (repositoris)

Una font de programari, també anomenada repositori, és un lloc centralitzat on s'emmagatzemen i es mantenen paquets de programari, habitualment en bases de dades o arxius informàtics.

A la pràctica anterior s’ha explicat que el programari de les PDI pot actuar com a eina d’autor per a la creació d’objectes d’aprenentatge. A la xarxa es poden trobar nombrosos repositoris que recullen aquests objectes d’aprenentatge tan específics. A continuació s'enuncien algunes fonts de programari amb arxius elaborats amb el programari de l’SmartBoard, Interwrite i Mimio.


Perifèrics

L’optimització d’una eina com la pissarra digital interactiva es veu afavorida per l’ús de perifèrics. Entre els que donen un valor afegit a l’acció docent que tenen com a base els SPI destaquen el lector de documents, les consoles de resposta i les tauletes digitalitzadores.

Lector de documents, consola de resposta i tauleta digitalitzadora

a) El lector de documents o visualitzador digital

Un lector de documents és bàsicament una webcam amb unes prestacions especials per a digitalitzar textos, imatges i objectes. Les imatges es poden capturar i tractar amb qualsevol programa. Aquestes possibilitats fan que sigui un recurs molt útil i com que no requereix gaires coneixements previs per a fer-lo servir, ràpidament esdevé una eina més a la classe.

Qualsevol recurs, encara que no sigui digital, serveix. Per exemple: fotos impreses, retalls de premsa, dibuixos fets pels alumnes, llibreta de treball de l'alumne, qualsevol objecte, experiment o treball manual es pot projectar.

Aquí podeu obtenir més informació sobre elvisualitzador digital i la seva possibilitat de compatibilitzar-se amb un SPI.
b) Les consoles de resposta

Són sistemes basats en la resposta a l’aprenentatge (learner response systems). Mitjançant aquest sistema l’alumnat pot respondre a les preguntes realitzades pel professorat amb un comandament a distància mentre un programari captura les seves respostes i les presenta al tauler.

El kit de les consoles de resposta sol estar format per un programari, uns comandaments a distància i un receptor que permet al professorat obtenir respostes de forma immediata a preguntes concretes, per tal de comprovar la comprensió d’allò que en aquell moment s’està treballant a l’aula.

El tipus de preguntes que es poden crear són variades: de respostes múltiples, veritable o fals, amb més d’una resposta correcta… També són una bona eina per a la realització d’activitats participatives.

c) La tauleta digitalitzadora o tauleta gràfica

És un dispositiu que permet l’elaboració de gràfics diversos sobre una pantalla i per extensió sobre un tauler. Consisteix en una petita superfície damunt la qual un llapis especial assenyala unes coordenades que, un cop processades per l'ordinador, són visualitzades sobre la pantalla i/o tauler. Es pot usar per dibuixar, pintar o escriure directament en les aplicacions que ho permeten (dibuix, pintura i escriptura lliure sobre l’àrea sensible com si d’un llapis, retolador, aerògraf o pinzell es tractés).

En aules on encara no es disposa d’ordinadors per a l’alumnat el teclat i el ratolí inalàmbric són dos perifèrics, d’entrada, indispensables.

Per tal de millorar l'accessibilitat als sistemes de projecció interactiva a l'alumnat amb deficiència visual, existeix programari que comparteix l'escriptori entre l'ordinador del SPI i l'alumne/a com el Real vnc o el TeamViewer

Comparativa entre els diferents sistemes de projecció interactiva

En aquesta taula veureu una comparativa entre els diferents SPI. Pot resultar de molta utilitat a l'hora d'escollir quin és el SPI que s'adapta millor a les necessitats de cada centre.

Pissarra tàctil Pissarra electromagnètica Pissarra portable Projector interactiu
Precisió Bastant Molt Bastant Bastant
Programari Molt intuïtiu Molt intuïtiu Accessible Accessible
Eines flotants Molt completes Molt completes Molt completes Molt completes
Facilitat d'ús Molt accessible Molt accessible Bastant accessible Bastant accessible
Resistència bolis Molt resistents i no són imprescindibles Bastant però delicats si cauen a terra Bastant Bastant
Instal·lació Bastant senzilla Bastant senzilla Bastant senzilla Molt senzilla
Exemples Smart Board i Teamboard Promethean i Interwrite eBeam i Mimio Epson i Dell

Reflexioneu

Quin tipus de sistema de projecció interactiva s'ajusta més a les necessitats del vostre centre?Webs de referència

Llocs web sobre les pissarres digitals interactives en els quals s’ofereixen informacions d’aspectes tècnics, didàctics i metodològics.

Les pissarres digitals interactives (Departament d'Educació). Apartat de l'espai Escola Oberta - Tecnologia de la Informació de la XTEC amb informacions i recursos per a PDI.

pissarresdigitals.info (Servei Educatiu Baix Llobregat-6). Apartat de www.reporteducacio.cat on es fa divulgació de tots aquells aspectes relacionats amb les pissarres digitals interactives. Hi destaca l’apartat de formació i el d’aplicacions on hi ha un recull de recursos elaborats amb el Notebook pels docents de la demarcació.

Grup sobre PDI de la Xarxa Docent

Antologia sobre SPI recollida per Toni Hortal

Pissarra Digital Un recull de materials, recursos i enllaços fet per la Mercè Foguet

ButlleTIC Categoria Pissarra digital

D206. Ús metodològic de les pissarres digitals (Formació del professorat del Departament d’Educació). Curs telemàtic adreçat als mestres d’educació infantil i de primària i al professorat de secundària, que pretén que aquests coneguin l’ús didàctic de les PDI.