Pràctica 4: Eines del professorat per a la gestió de cursos

El professorat, a més de les seves responsabilitats docents, té una sèrie de feines relacionades amb la gestió de l'alumnat i dels cursos. Moodle, que va ser pensat per professorat per al professorat, és desenvolupat per persones d'arreu del món i és utilitzat, fonamentalment, per professorat. Per això reconeix aquesta vessant àrdua del treball dels ensenyants i facilita les tasques de gestió acadèmica. Feines com la planificació de la feina i la reedició de cursos, la recollida de dades de l'alumnat (qualificacions i informes d'activitat) o la còpia d'un curs són molt senzilles amb Moodle. I per poder dur a terme el procés d'avaluació de les diferents activitats d'ensenyament-aprenentage ofereix al professorat el Llibre de qualificacions amb tota mena d'eines per observar i mesurar l'avenç dels estudiants i oferir-los la retroacció i acompanyament necessaris per arribar a les fites marcades. Cada estudiant veu el seu propi Llibre de qualificacions, on queden recollides no solament les qualificacions de les activitats fetes, sinó també les retroaccions i consells que li va donar el professorat.


Seguiment i avaluació d'un curs

Moodle guarda entre les seves dades gran quantitat d'informació que en determinades circumstàncies pot resultar molt valuosa. Moodle ofereix diversos mecanismes que són fonts d'informació exhaustiva sobre el funcionament real del curs, en els quals no hi entrarem ara, com són:

 1. L'activitat recent
 2. Els informes individuals d'activitat
 3. La funcionalitat "Informes"

Totes aquelles activitats d'un curs que el professorat hagi decidit que tenen una valoració, apareixeran llistades en el Llibre de qualificacions d'aquest curs. Així es pot fer un seguiment de quins estudiants han fet una activitat determinada, o quins les han completades totes i quines són les qualificacions obtingudes. El professorat té una visió general de la marxa del curs, mentre que l'estudiant només té la imatge de les seves qualificacions i retroaccions, això sí, recollides en una única pàgina. D'aquesta manera no cal que recorri les diferents activitats per veure la qualificació obtinguda i la retroacció del professorat: ho troba tot resumit al seu Llibre de qualificacions.


Avaluació de les tasques

Com a professors/es tindreu un registre exhaustiu de quins estudiants han fet la tasca i quan l'han feta, i podreu entrar a valorar-la:

 1. Feu clic sobre el nom de la tasca i a Visualitza n tasques trameses.
 2. Us apareixerà un quadre amb les columnes: nom de l'alumnat del curs, qualificació, comentari, data de la darrera modificació de l'estudiant i la del professor/a.
 3. L'opció Qualificació us permetrà entrar a veure la feina de l'estudiant, valorar-la i fer-ne el comentari. En canvi, Actualitza apareix en el cas dels estudiants que ja estan qualificats i us permet modificar la qualificació o el comentari.
 4. Per qualificar les trameses, premeu el botó Qualificació, que obre una finestra emergent on podreu llegir el seu treball, comentar-lo i valorar-lo segons l'escala de qualificació que hàgiu especificat als paràmetres de la tasca.Còpies de seguretat d’un curs

Les còpies de seguretat d'un curs s'han de fer periòdicament per mantenir segures les dades que conté. L'opció més recomanable és automatitzar aquesta tasca, és a dir, configurar el sistema perquè les faci d'una forma periòdica: cada nit, cada dos dies, només els caps de setmana, etc. Si no ho sabeu amb seguretat, demaneu a la persona administradora del vostre sistema amb quina periodicitat té programades aquestes còpies de seguretat.

Per poca activitat que tingui el vostre Moodle, val la pena programar còpies de seguretat diàries automàtiques. És una tasca que pot fer el servidor en hores de poca feina, per exemple, de matinada. Poseu-vos en contacte amb la persona administradora.

Ara bé, hi ha ocasions en què, com a professorat, podeu necessitar una còpia de seguretat que reflecteixi el contingut del curs en un moment precís, i no podeu esperar que us la faci el sistema. En aquests casos podeu fer una còpia manualment.

Les còpies de seguretat manuals són útils abans de fer canvis en un curs, si no esteu segurs/es de les conseqüències.Restaurar una còpia de seguretat

La restauració d'un curs a partir de la còpia de seguretat us crea una imatge absolutament fidel d'aquell mateix curs. Lògicament, i segons el que vau triar a l'hora de fer la còpia de seguretat, el curs restaurat contindrà les activitats, els usuaris, els fitxers dels estudiants i els del curs.

La restauració és un procés senzill que, a més, permet crear un curs nou amb un altre nom però amb el mateix contingut, sobreescriure les dades d'un curs existent, o bé afegir-ne de noves. Aquesta restauració es podrà fer en el mateix entorn Moodle o en l'entorn Moodle de qualsevol altre centre.


Importació d'activitats i de grups d'alumnes

El professorat dels cursos Moodle disposa de dues eines més que el poden ajudar en el seu treball.

Per una part, la possibilitat d'importar activitats, que us permet incorporar activitats des d'altres cursos on tingueu rol de professorat sense haver de seguir cada vegada el procés de creació des de zero. És, per tant, una eina força útil quan teniu més d'un curs en funcionament, trobeu alguna activitat especialment útil i voleu repetir-la en la resta dels vostres cursos. L'única condició és tenir, com a mínim, permisos de professorat als dos cursos, el d'origen i el de destí.

La funcionalitat d'importació només permet intercanviar recursos i activitats entre cursos d'un mateix lloc Moodle. Per intercanviar ítems entre cursos de llocs Moodle diferents cal fer una còpia de seguretat que els inclogui.

Hi ha, també, la possibilitat de crear els grups de participants dins de cada curs basada en la importació de dades a partir d'un fitxer de text que es prepara fora de Moodle.


El reinici d'un curs

Moltes vegades el professorat es planteja canvis en els cursos un cop n'ha acabat un, quan encara té l'experiència fresca a la memòria i ja sap que n'ha de començar una altra edició. Vol canviar allò que no ha funcionat i mantenir el que més bons resultats ha produït.

Moodle ofereix al professorat una potent eina de reinici de cursos. Quan un curs s'acaba, el professorat que l'ha de tornar a impartir ha de treure totes les activitats fetes pels antics estudiants: intervencions als fòrums, fitxers lliurats, qüestionaris resolts, etc. Però cal que mantingui els fitxers del curs i les activitats preparades per ser fetes pels nous estudiants. És a dir, ha de "netejar" el curs de la mateixa manera que es neteja i s'endreça una classe a final de curs. Aquesta feina és la que fa, de manera eficaç i automàtica, l'eina reinici i ens permet deixar enllestit el curs per al proper grup d'alumnes.

Alexandria. Un lloc on compartir cursos.

Alexandria és una biblioteca de recursos desenvolupada pel Departament d'Ensenyament que permet pujar alguns tipus de materials educatius digitals, com ara cursos Moodle, per facilitar la seva posterior localització i intercanvi. L'accés als recursos d'aquesta biblioteca és obert i, per tant, qualsevol pot visualitzar-los i descarregar-los . Ara bé, per valorar els materials existents o bé, fins i tot, per compartir recursos nous és necessari disposar de nom d'usuari/ària i contrasenya de la XTEC.

Alexandria està regit pel principi de cooperació entre les persones que lliurement hi participen amb la voluntat d'avançar en la millora de la pràctica docent basada en les aportacions de professionals del món de l'educació, veritables agents d'innovació i d'eficiència. Els materials educatius del servei Alexandria segueixen el model de "Recursos Educatius Oberts" (Open Educational Resources, OER), materials educatius que es poden utilitzar, reutilitzar, adaptar i compartir lliurement.

Practiqueu

Accediu a Alexandria i cerqueu i visualitzeu cursos a la Biblioteca.Alexandria

Des de la biblioteca de cursos d'Alexandria podem cercar, veure i descarregar cursos de Moodle que han aportat altres docents. Un cop descarregats els podem posar al nostre Moodle i adaptar-los lliurement.Suggeriments metodològics

Per acabar aquest mòdul sobre Moodle us fem tot seguit uns quants suggeriments metodològics relacionats amb les activitats que us hem presentat a la pràctica anterior.

Suggeriments metodològics - tasques

 • Podeu utilitzar les tasques en línia quan voleu que l'alumnat us trameti reflexions, resums… d'una manera ràpida i sense haver d'utilitzar cap programa addicional, com ara un processador de textos. Les tasques en línia són també més ràpides de revisar, ja que no cal obrir cap fitxer a un programa extern.
 • Les tasques fora de línia us poden resultar útils si voleu portar un registre de totes les activitats que fan els alumnes, fins i tot les que no fan a l'aula virtual, com ara una prova presencial, una sortida extraescolar, una pràctica de laboratori o de taller…
 • Totes les modalitats de tasques, fins i tot les de fora de línia, permeten escriure una retroacció a l'estudiant, de manera que vegi estimulada la reflexió sobre la feina feta.
 • En tots els casos, la descripció de la tasca ha de contenir tota la informació per tal que l'estudiant la pugui realitzar. Això inclou, especialment quan són les primeres tasques que fan els estudiants, indicacions sobre com us han de fer arribar la seva feina. Aquestes explicacions seran més o menys completes segons si són completament en línia o bé treballeu de manera semipresencial.
 • Els enunciats de les tasques poden contenir enllaços a recursos del curs, a pàgines web externes, imatges…
 • Si voleu que la vostra retroacció inclogui un fitxer haureu d'utilitzar les tasques del tipus "Càrrega avançada de fitxers".

Les tasques són una activitat molt interessant per conèixer l'avenç dels estudiants. Cal, però, triar bé quin tipus de tasca els proposeu de fer i adaptar-la al seu nivell d'habilitat tecnològica. Sempre serà més fàcil treballar sobre pàgina web, en una tasca en línia, que enviar un fitxer.


Practiqueu

Creeu al vostre curs de pràctiques una tasca en línia o de penjar un fitxer.

Redacteu amb cura l'enunciat i vigileu especialment que sigui coherent: si voleu que l'alumnat faci un escrit de 10 línies no plantegeu l'activitat del tipus penjar un fitxer, feu-la en línia; en canvi, si voleu que us enviïn un treball complet, amb introducció, índex…, el més recomanable és que el desin com un fitxer que us han de trametre.


Suggeriments metodològics - Glossari

 • Feu glossaris col·laboratius, entre l’alumnat i el professorat. Es poden assignar termes a cada alumne/a. Es poden distribuir responsabilitats: correcció, direcció, edició, etcètera.
 • Utilitzeu imatges, com si d’un diccionari il·lustrat es tractés, per donar més força al contingut del glossari.
 • Valoreu les aportacions que es facin: nombre d'aportacions, aportacions que superin la revisió, aportacions públiques, aportacions exportades al glossari principal, etcètera.
 • Una variant del glossari és una llista de preguntes i respostes, les PMF (FAQ).
 • Aprofiteu els glossaris d'edicions anteriors del curs com a exemple, punt de partida o material de curs, veureu que és força motivador.Suggeriments metodològics - Wiki

Un bon treball de wiki és composar un text narratiu, descriptiu, teatral, etc., de forma col·lectiva. Per exemple, fer una història narrada amb diferents escenes. Cada escena correspondrà a una pàgina enllaçada des de la portada de la història, i les escenes es poden anar fent en grups petits, de 3-4 participants. El professorat pot seguir el desenvolupament llegint l'historial. Pot saber el nombre d'intervencions de cada alumne/a, el temps emprat, i pot intervenir per corregir, fer marques, etc. Amb la pestanya "historial" podem accedir a veure les intervencions dels participants. I si cliquem "Dif" accedim als canvis de cada participant, que es visualitzen amb un altre color de text.