Pràctica 3: Creació d'un curs: planificació, recursos i activitats

Din d'un espai Moodle de centre es poden crear molts cursos i organitzar-los en categories i subcategories per facilitar la seva localització. La creació de les categories i subcategories la farà la persona que gestiona l'entorn i posteriorment cada professor podrà editar o crear i editar els seus cursos segons els permisos de que disposi. Professor/editor o creador de cursos.

En aquesta pràctica ens centrarem en les primeres passes dins de Moodle com a persona editora de cursos. Si voleu aprofundir podeu utilitzar els materials dels cursos específics sobre Moodle que hi ha a L'Ateneu.

Més concretament en aquesta pràctica veurem com activar l'edició d'un curs i afegir alguns recursos i activitats.

Creació i planificació del curs

Per fer confeccionar un curs haurem de demanar a la persona que disposi de permisos suficients dins del Moodle del centre que ens creï un curs i ens doni permís per editar-lo. Abans haurem de saber l' estructura segons el tipus de seqüència formativa que considerem més adient:

 • Per setmanes. Cada mòdul o seqüència formativa durarà una setmana. Es tracta d'una opció poc utilitzada ja és poc flexible.
 • Per temes. Funciona d'una manera molt semblant a la de setmanes però podem variar la periodicitat de cada tema o mòdul, atorgant la mateixa durada a tots o bé una concreta per a cadascun d'ells segons el temps que considerem que haurà d'utilitzar l'alumnat per completar-lo.
 • Estructura social. Es tracta d'una tipologia de cursos pensada per crear debats en grup sobre les preguntes que es van formulant.

Un cop tinguem l'estructura podrem començar a posar els recursos i les activitats si ens hem decidit per una estructura per setmanes o per temes, o bé crear les preguntes si es tracta d'un curs amb estructura social.

La majoria de cursos s'estructuren per temes i dins de cada tema es creen recursos i activitats.

A més de l'estructura del curs cal tenir en compte altres aspectes com:

 • A qui va adreçat el curs? Segons les característiques dels estudiants haurà de preparar un curs amb més o menys recursos o bé amb més activitats.
 • Quins blocs laterals ha d'incloure al curs, i quina disposició tindran?
 • Quin tipus de feina voleu que facin els estudiants al curs? Accedir a recursos, participar en debats, respondre qüestionaris,…
 • Serà un curs totalment telemàtic, o bé hi haurà un component presencial? Quin pes tindrà cada part? Com s'articularan els dos aspectes? Quines activitats es faran presencialment i quines es deixaran a l'entorn virtual?
 • Seran materials d'autoaprenentatge o per treballar conjuntament a l'aula?
 • Quin serà el vostre paper com a professorat?
 • Quin paper donareu als estudiants?

Al principi d'un curs s'han de fer moltes preguntes, però mentre el dueu a terme no heu pas de deixar de plantejar-vos-en. Què és el que està funcionant millor? Què és el que no va bé? Per què? Què es pot fer, a mig curs, per millorar-lo? Quins canvis cal introduir-hi, i com es justifiquen?

La planificació no és una feina que s'acabi quan comença el curs. Mentre feu el seguiment heu de seguir qüestionant-vos quins aspectes són millorables en la present edició o en edicions futures. Perquè, no ho oblidem, els cursos es repeteixen amb diferents estudiants i en diferents condicions, però se n'han de fer noves edicions. I no és sobrer pensar que la feina que feu avui és un estalvi de la que haureu de fer més endavant.


Els recursos

Un cop tenim creat el curs i disposem de permís d'edició ja podem començar a posar els recursos didàctics que poden ser molt variats.

Tot seguit podeu veure una imatge amb alguns exemples de recursos. Alguns d'ells han estat generats per la persona que crea el curs i altres es troben a Internet i només s'han vinculat o embedit (incrustat) en el curs.

Exemple de recursos d'un curs

Alguns exemples de recursos

La imatge mostra el tema 1 d'un curs Moodle que conté alguns recursos sobre l'energia. Quan l'alumnat clica sobre cada recurs, aquest s'obre i el pot consultar.

Existeix la possibilitat d'incorporar directament llibres de text digitals al vostre Moodle instal·lant el mòdul de Marsupial. Si el Moodle és d'Àgora cal que la persona que administra el lloc Moodle del vostre centre faci una sol·licitud al Departament d'Ensenyament per poder-lo activar i configurar.

Fet aquest pas, el desplegable per afegir activitats que apareix en activar l'edició us mostrarà les opcions que heu de triar: "Contingut remot" o "SCORM remot".

Teniu més informació sobre Marsupial a l'apartat de Preguntes freqüents d'Àgora "http://agora.xtec.cat/moodle/moodle/mod/resource/view.php?id=581#marsupial"

Afegir recursos i activitats en un curs de Moodle

Un cop tenim creat el curs ja podem afegir recursos i activitats. Per fer-ho cal entrar al curs i identificar-nos amb el nostre nom d'usuari. Caldrà estar inscrit en el curs i disposar de permisos d'edició que ens donarà la persona que administra el Moodle o qui hagi creat el curs.

Un cop a dins del curs haurem d'activar l'edició des de l'opció Activar edició situada al Bloc d'Administració o bé clicant al botó que podrem trobar a la part superior dreta.

Activar l'edició del curs

 Activa edició des del botó superior dretActiva edició des del quadre d'administració

La imatge mostra les dues zones des d'on es pot activar l'edició del curs.

Quan activem l'edició ens apareixerà l'accés a dues llistes desplegables, una per crear recursos i una altra per creat activitats.

Desplegables per crear recursos i activitats

També s'activaran les icones d'edició següents:

Mou a la dreta el recurs. Es pot utilitzar més d'una vegada i obtenir diferents sagnats.
Mou a l'esquerra el recurs. Només es visualitza quan, prèviament, s'ha desplaçat a la dreta.
Mou el recurs a un altre punt del curs, sigui un altre tema o setmana, sigui més amunt o avall dins del mateix bloc.
Actualitza el recurs. Obre la pàgina d'edició i permet editar-lo de nou.
Suprimeix el recurs. Quan es prem apareix una pantalla per assegurar la supressió, perquè és un procés irreversible.
Oculta el recurs de la vista de l'alumnat; el professorat, però, el continua veient d'un color més clar.
Mostra el recurs a l'alumnat. Només és visible en els recursos ocults.Ubicació dels fitxers de recursos

Els recursos que posem en un curs poden estar ubicats en diferents llocs tot i ser accessibles des del mateix curs. Els podem ubicar als llocs següents:

 • A les carpetes de que disposa el propi Moodle. Han de ser fitxers, de text, imatges, vídeos. so,… creats en el nostre ordinador i penjats com si fossin fitxers adjunts (de màxim 10 Mb). Aquesta opció és poc recomanable actualment ja que consumeix molt espai al servidor, sobre tot si es carreguen imatges o documents amb imatges. A més no permet la seva actualització automàtica si el mateix document el volem utilitzar en diferents cursos.

Per penjar un recurs a les carpetes de Moodle haurem d'activar el gestor de fitxers clicant a Fitxers dins del Bloc d'Administració i crear carpetes o subcarpetes i penjar fitxers.

 • En servidors externs, al núvol. Utilitzant els documents o arxius creats o penjats a La meva XTEC o Google Drive, a Youtube o Vimeo,… Des del curs de Moodle, només haurem de crear un enllaç als fitxers externs.

Els documents en línia, com ara els creats amb Documents XTEC o altres aplicacions on-line tenen una adreça o URL que podem enllaçar com si fos una pàgina web externa.

 • Dins del curs. Creats, com a part component del curs, amb els editors de text o de pàgines web propis del Moodle.Alguns recursos senzills per començar

Per iniciar-nos en la creació de cursos amb Moodle podem utilitzar els recursos més senzills de generar com ara:

 • Insereix una etiqueta
 • Compon un pàgina de text
 • Compon una pàgina web
 • Enllaça un fitxer o lloc web

Més endavant podrem anar avançant i afegint recursos més complexos.

El recurs Etiqueta

El recurs etiqueta serveix per classificar o per separar els diferents recursos o activitats dins un tema de l'aula virtual, per afegir una nota que l'alumnat llegeixi només d'entrar a l'aula, per destacar algun element important o, simplement, per afegir alguna imatge il·lustrativa a un tema del curs.

Per crear un recurs d'aquest tipus heu de seleccionar-lo del menú "Afegeix un recurs" que apareix en activar l'edició (reviseu els vídeos anteriors d'aquest capítol si no recordeu com activar l'edició).

Ús d'etiquetes

{{:cursos:tic:s1x1:modul_2:agora.png|Ús d'etiquetes

L'etiqueta A s'ha utilitzat per incloure una imatge il·lustrativa al tema; les etiquetes B i D s'han utilitzat per organitzar els recursos C, D i F.

És aconsellable que les etiquetes d'un curs (i fins i tot les d'un lloc Moodle) segueixin un mateix format per no desorientar l'estudiant. I com més senzill sigui, millor.

Els recursos: Pàgina de text i pàgina web

En algunes ocasions voldreu crear directament un document a l'aula virtual i Moodle permet fer-ho a través dels recursos pàgina de text i pàgina web. Si hi cliqueu (recordeu: prèviament heu d'activar l'edició per tal que apareguin els desplegables per afegir recursos) us apareixerà una pàgina en la qual escriure els elements necessaris per crear el recurs, en essència:

 1. El titol
 2. Una breu descripció
 3. El contingut del recurs

Per escriure el contingut del recurs disposeu d'un editor de text senzill, amb un seguit de botons que us faciliten les accions bàsiques.

Practiqueu

Aneu al vostre curs de pràctiques i creeu un recurs del tipus "Compon una pàgina de text".

Els recursos: Enllaça un fitxer i enllaça a un lloc web

Tot i que és molt fàcil generar continguts directament a Moodle, encara ho és més enllaçar amb materials fets en diferents formats o amb pàgines web externes. El professorat pot decidir, aleshores, si vol que els i les estudiants vegin aquests recursos dins la pàgina del curs mateix, en un marc sense perdre de vista la barra de navegació, o, pel contrari, en una pestanya o finestra nova obrint d'aquesta manera l'aula virtual a l'exterior.

És recomanable que, almenys al principi, feu que aquest recurs s'obri a una nova finestra per tal que l'alumnat no perdi de vista l'aula virtual en clicar-hi.

Si copieu i enganxeu l'adreça URL, recordeu d'esborrar el text http: que hi ha per defecte. Una errada comuna que fa que un recurs no funcioni és que el text http: apareix duplicat.

Practiqueu

Aneu al vostre curs de pràctiques i creeu un recurs del tipus "Enllaça un lloc web" tot seleccionant un lloc web que considereu interessant.

Si el que volem és que l'alumnat vegi un fitxer que hem pujat a les carpetes de Moodle caldrà que després de pujar-lo l'enllaceu tot creant un recurs del tipus Enllaça un fitxer.

És important que el professorat estigui segur que, sigui quin sigui el contingut del recurs, aquest sigui accessible al programari de què disposa l'estudiant. Cal evitar pujar fitxers que només es puguin obrir amb programari de pagament que l'alumnat pot no tenir. Una bona opció és elaborar els fitxers amb programari lliure.

Practiqueu

Aneu al vostre curs de pràctiques i creeu un recurs del tipus "Enllaça un fitxer" tot seleccionant el fitxer que prèviament heu pujat a una carpeta amb el vostre nom.

Les activitats individuals i col·laboratives

A més dels recursos Moodle permet construir diverses activitats de dinàmica individual i col·lectiva. En aquesta pràctica us presentem les que tècnicament són més senzilles de construir:

 • Activitats individuals: Les tasques
 • Activitats col·laboratives: El fòrum, el glossari, el wiqui.

Activitats individuals: Les tasques

Les tasques a Moodle són encàrrecs de feina que el professorat fa a l'alumnat. Aquestes feines les pot encarregar mitjançant quatre tipus de tasques:

 • En línia: l'estudiant ha de fer un escrit directament sobre la pantalla on es reflecteixi l'encàrrec: un redactat, respondre unes preguntes, resoldre un problema, etcètera.
 • Fora de línia: consisteixen en activitats que es realitzen fora de l'aula virtual i de les quals no es tindrà constància directa que s'hagin fet, si bé poden ser valorades i la qualificació s'integra al quadre de qualificacions de l'alumne/a. Per exemple: "Valoració de la sortida o de la pràctica…" o "Examen presencial del tema…".
 • Tramesa d'un fitxer: l'estudiant coneix l'encàrrec de feina, que consisteix en l'elaboració d'un material digital (fitxer de text, d'imatge, full de càlcul, etc.), que ha de trametre, un cop tingui fet, en forma d'un únic fitxer.
 • Càrrega avançada de fitxers: l'estudiant pot pujar més d'un fitxer i modificar-los mentre la tasca es troba en l'estat "Esborrany". El professorat també pot enviar fitxers a l'estudiant, a més d'una retroacció en forma de text.

Decidiu el tipus de tasca abans de començar a crear-la: un cop desats els canvis es pot canviar l'enunciat però no el tipus de tasca (és a dir, no es pot transformar una tasca en línia en una de penjar un fitxer, per exemple). És important fer un enunciat el més complet possible i explicar què espereu del producte que l'estudiant us ha de fer arribar, com s'avaluarà l'activitat, etc. També hi podeu donar alguna orientació més tècnica (per exemple: "fes clic sobre el botó…" o "recorda Desar els canvis".

Les tasques de penjar un fitxer es creen de manera molt semblant a l'anterior. Al desplegable Afegeix una activitat heu de seleccionar Tasca | Penjar un fitxer. Al formulari hi ha un paràmetre addicional que limita la mida màxima dels fitxers que cada estudiant pot trametre.

Si l'alumnat ha de trametre documents de text o fulls de càlcul amb 1-2 Mb serà suficient, però si hi ha elements multimèdia haureu de permetre mides més grans.

Quan l'estudiant entri a la tasca trobarà, a banda de les indicacions que els hàgiu donat a la descripció, l'opció de cercar un fitxer al seu ordinador mitjançant el botó Navega. Després de seleccionar-lo apareixerà la ruta escrita a la finestreta i només li caldrà prémer el botó Penja aquest fitxer per enviar-lo al sistema i deixar-lo a disposició del professorat.

Exploreu

Reviseu les activitats del curs a Odissea i mireu d'esbrinar de quin tipus són.

Activitats col·laboratives: Fòrum, glossari i wiki

Una de les tasques més interessants d’un curs virtual consisteix a potenciar la interacció entre tots els usuaris de la comunitat, alumnat i professorat, i és per això que les eines de comunicació són bàsiques. El Moodle ens ofereix diferents possibilitats: el fòrum, la missatgeria interna, el xat, la consulta i la bitàcola. En aquesta pràctica ens centrarem en el fòrum.
Per altra banda, els mòduls col·laboratius ens permetran crear activitats que es desenvoluparan de forma compartida entre els alumnes del grup. Aquests mòduls potencien la participació col·lectiva, i també l’avaluació dels altres i la pròpia autoavaluació. Són una bona forma de veure els punts de vista i les maneres de treballar dels altres components del grup. En aquest mòdul ens centrarem en el glossari i la wiki.

El fòrum

Martin Dougiamas, el creador de Moodle, és un ferm defensor del constructivisme. Està convençut que l'aprenent construeix el coneixement sobre la base de la posada en comú amb altres persones amb qui contrasta les pròpies idees i que, a través del diàleg, arriba a aprendre.

Per això, quan va dissenyar Moodle, l'activitat primera i principal que hi va incloure va ser els fòrums de discussió. Sorprèn com és de fàcil, per al professorat, crear aquest tipus d'activitat que darrere té una gran complexitat tècnica. I aquesta facilitat permet donar als fòrums molts més usos dels que es podien preveure en un principi.

Un fòrum serveix per compartir opinions. Quan un participant inicia un tema les seves idees queden exposades a la resta de participants, els quals poden respondre'l. Els visitants següents tenen, aleshores, l'opció de respondre a la primera intervenció o bé de continuar el debat responent a respostes anteriors. D'aquesta manera un debat pot articular-se en diferents fils de conversa.

A part d'aquest ús bàsic, podeu donar a un fòrum altres funcions. Podeu fer-lo servir per a les presentacions dels participants en un curs, perquè cadascú aporti el seu punt de vista i el reforci amb un fitxer adjunt, per debatre temes, per plantejar dubtes, per donar informació o explicar les novetats, etcètera.

Tots els cursos creen un fòrum de forma predefinida, el “Fòrum de notícies”, que apareix al bloc temàtic 0 de la columna central.

 • Aquest fòrum es crea automàticament en crear un curs nou.
 • Per defecte, només el professorat hi pot publicar missatges.
 • Els darrers missatges publicats apareixen en el bloc “Novetats”, si està activat, amb la qual cosa aquest fòrum fa també de tauler d’anuncis.
 • Tothom hi està subscrit i tothom rebrà còpia dels missatges per correu electrònic.

El glossari

Un glossari, per definició, és una col·lecció d'explicacions de les paraules d'una obra. I aquest és el sentit original d'aquesta activitat a Moodle, un recull de termes emprats en un lloc web o en un curs. És una estructura de text on hi ha "entrades" que donen pas a un "article" que defineix, explica o informa del terme usat en l'entrada.

Cada terme pot pertànyer a una categoria de termes per millorar-ne l'organització, pot estar identificat per una paraula clau, pot contenir un fitxer adjunt que, si és d'imatges, es mostrarà sota el text. A més, un terme pot quedar enllaçat automàticament, de forma que, cada cop que useu aquest terme en qualsevol punt del curs, quedarà ressaltat i enllaçat; així el/la usuari/ària podrà clicar-hi a sobre, anar al glossari i veure'n l'explicació.

Però l'ús del glossari pot ser ampliat: podeu usar-lo per recollir qualsevol altre conjunt de conceptes, de manera que us quedi una mena de fitxer organitzat. El contingut de les fitxes o termes pot ser el que vosaltres vulgueu: fitxes de bolets, de tipus de plàstics, d'elements químics, etcètera.

L'avantatge de fer servir un glossari és que, al final, les fitxes es podran organitzar de moltes maneres: per autor/a (els estudiants també poden escriure-les), per data, per ordre alfabètic, per categoria, etcètera.

La construcció d'un glossari pot ser una activitat col·lectiva molt interessant en un curs. Cada participant aportarà una part del conjunt i, al final, podreu tenir un glossari útil per a altres ocasions.

Moodle distingeix entre el glossari principal d'un curs (únic i només editable pel professorat), i els glossaris secundaris. En un curs podreu incloure tants glossaris com necessiteu, configurant-los de manera que siguin editables, o no, pels alumnes.

Per tant, un glossari és tant un contenidor d'informació material com una possible activitat didàctica, creativa i participativa. Conseqüentment, les entrades dels glossaris poden ser avaluades (pel professorat, o també pels estudiants) i se'ls pot assignar una qualificació.

El wiki

Un wiki és un tipus de pàgina web que s'edita molt fàcilment, només cal accedir-hi des del navegador, fer clic sobre editar, canviar allò que vulgueu, previsualitzar el resultat i, si us agrada, desar-lo. Amb aquests pocs passos, els canvis fets queden fixats i a disposició de tothom que visiti la web. Ràpid, oi? és el significat del mot wiki en hawaià.

Per a què pot servir una pàgina d'aquest tipus en un curs de Moodle? Per a moltes coses: cada estudiant pot tenir la seva pàgina personal de presentació i canviar-hi la informació quan vulgui; o pot servir per fer treballs en grup: un estudiant comença el treball i els altres hi afegeixen o canvien coses (no patiu si esborren coses, es pot recuperar qualsevol pàgina antiga que s'hagi modificat); o pot usar-se d'esborrany personal on cada estudiant va rebent comentaris i orientacions del professorat mentre desenvolupa un treball, fet que li permet anar fent canvis. Ja veieu que les possibilitats són moltes.

Teniu 3 minuts i 52 segons lliures? Doncs empreu-los per veure aquest aclaridor vídeo, val la pena:


Més informació

Enllaços addicionals