Mòdul 2. Entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge: el Moodle

Continguts

Els objectius principals d'aquest mòdul són els següents:

  • Identificar Moodle com un paquet de programari per crear espais virtuals d'ensenyament i aprenentatge.
  • Presentar les bases metodològiques que hi ha darrere el Moodle i les seves característiques principals com a entorn educatiu.
  • Practicar la creació dels principals recursos que el professorat pot incloure en un curs Moodle.
  • Crear i configurar activitats senzilles de dinàmica individual i col·laborativa.
  • Reflexionar sobre els usos didàctics que es poden donar a aquestes activitats.


Pràctiques

  • Pràctica 3: Creació d'un curs: planificació, recursos i activitats

Referències