Presentació del curs

Aquest curs té com a objectiu principal donar suport als docents per transmetre, als alumnes dels centres docents, pautes i orientacions sobre la privacitat i la protecció de les dades de caràcter personal relacionades amb l’ús de les tecnologies i alhora conscienciar els menors i el seu entorn més proper sobre l’ús responsable de les dades personals, quan utilitzen les tecnologies i Internet.

Es pretén generar debat i implicar els menors, els docents i els centres educatius en la identificació i la difusió d’unes pautes comunes a l’hora de créixer i conviure en un món ple de tecnologies, que com sabem ofereix moltes oportunitats, però que alhora implica reptes i riscos.

Objectius

  • Conèixer la normativa aplicable a la protecció de dades en l’àmbit educatiu.
  • Transferir els coneixements adquirits a l’alumnat conscienciant i orientant sobre bones pràctiques en l’àmbit de la protecció de dades.
  • Utilitzar de manera efectiva els aprenentatges assolits en diferents escenaris i situacions de la pràctica docent diària.
  • Proporcionar recursos i informació útil als docents perquè els seus alumnes reflexionin sobre l’ús que fan de les tecnologies i la influència que pot tenir aquest ús en el seu desenvolupament personal, tant present com futur.
  • Generar debat i implicar menors i centres educatius en l’aplicació d’unes pautes comunes que els menors han de tenir en compte quan es relacionen en l’espai digital.

Mòduls

Mòdul 1: El dret a la protecció de dades

Mòdul 2: Dades personals

Mòdul 3: Qui tracta les dades personals?

Mòdul 4: Quan i com hem de tractar les dades personals?

Mòdul 5: Els nostres drets digitals

Mòdul 6: Drets digitals a l'escola


Material coordinat des de l'Autoritat catalana de Protecció de dades (2020)


https://youtu.be/Nu8jhaFDWtY<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Nu8jhaFDWtY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>