Pràctica 3: El programari de les pissarres digitals i els projectors interactius


El programari és inherent a cada sistema de projecció i és imprescindible per accedir a tots els processos d’interactivitat que permeten els dispositius.

Aquest programari, tot i que sempre se serveix amb el dispositiu, també es pot descarregar des del web del fabricant previ registre i disposant d’un número de sèrie del producte.


La configuració de la pissarra digital interactiva i el projector interactiu

Els diferents programes de gestió de PDI i PI permeten accedir a diferents opcions de configuració del dispositiu (idioma, dispositius mòbils, orientació/calibratge…). La manera de fer-ho varia segons el tipus de PDI o de PI (Taulers de control, Administració de dispositius…).

La primera operació que s’ha de realitzar, un cop l’ordinador ha detectat el tauler, és Orientar o Calibrar o Alinear. Així es defineix quina és la superfície de treball del tauler, que sol coincidir amb les dimensions de la imatge projectada pel videoprojector.

Aquesta operació, que serveix perquè hi hagi precisió en la resposta del tauler, s’ha de realitzar prement amb el dit o amb un punter electrònic sobre el punt de calibratge o centre de destinació (marcat amb una creu). Per fer-ho, s'ha d'escollir l'opció Orienta del menú que es desplega clicant sobre la icona d'accés directe del programari de gestió.Orientar, calibrar o alinear és una operació que s’ha de realitzar sempre que el tauler o el videoprojector s’hagin mogut de lloc. També convé realitzar-la de tant en tant, perquè les pissarres digitals interactives, amb l’ús continuat, solen desalinear-se i perden una mica de precisió, precisió que es recupera si es realitza de nou l’operació.


Característiques del programari de gestió de les PDI i els PI

Avui dia hi ha un gran ventall de sistemes de projecció interactiva en el mercat. Aquests sistemes poden consistir en un projector més la pissarra interactiva o simplement el projector amb la interactivitat incoorporada. Cada un d'aquests sistemes porta el seu programari exclusiu. Aquest fet comporta que un centre es pot trobar amb diferents programaris a les seves aules o amb la necessitat d'adquirir sempre la mateixa marca.

L’opció de no condicionar els centres a cap de les dues opcions exposades anteriorment, és el programari de codi obert i gratuït: Open-sankoré.

Open-Sankoré és un programa que es pot utilitzar en qualsevol pissarra digital interactiva, projectors o altres sistemes de projecció interactiva. El seu funcionament és molt fàcil i intuïtiu. Des de la web de Sankoré teniu accès a la descàrrega del programa, (versions per a Mac, Windows, Linux). La descàrrega de versions Linux es fa a través del grup de software del YaST.

La seva web disposa d'un repositori d'activitats per descarregar. També disposa un banc d’imatges, eines interactives, … les quals es poden baixar des del propi programa.

Al portal d'Alexandria comença a haver les primeres activitats creades amb Open-Sankoré:

Anem de compres, (Cicle mitjà)

La multiplicació, (Cicle mitjà)

Línies, rectes i perímetre, (Cicle mitjà)

Càlcul, (Cicle mitjà)

Desfilada disfresses, (Educació infantil)

Cuidem el món, (Educació infantil)

Petita guia d'instal·lació, configuració i primers passos.Manual d'ús

Qualsevol programari de gestió de les PDI i els SPI, a banda de gestionar el tauler, disposa d’una sèrie d’eines i aplicacions que permeten fer presentacions, visualitzar arxius i executar altres programes, elaborar objectes d’aprenentatge, etc.

Els tipus d’eines que el programari de gestió té per interactuar amb allò que es mostra en pantalla i executar altres aplicacions es poden classificar en:

 • Eines de notes: llapis, marcador, llapis de color, text…
 • Eines d’edició: tallar, copiar, enganxar, esborrar…
 • Eines de creació i de gestió de pàgines: pàgina nova, endavant, enrere, plantilles, classificador de pàgines…
 • Eines de presentació: zoom, ombra de pantalla…
 • Eines de gestió: crear i desar arxius, exportar a altres formats (pdf, imatge, pàgina web…)…
 • Altres eines: enregistrar i reproduir, teclat virtual, galeria d’imatges…

En aquest vídeo es mostren les eines que podeu trobar a la barra d'eines d'un programa de gestió de PDI, concretament l'exemple usat és el de l'Smart.D’una manera molt esquemàtica, i per entendre les possibilitats que el programari de gestió dóna, es podria dir que aquest programari permet que una PDI o un SPI actuï com:

 1. Una pissarra tradicional.
 2. Un ordinador.
 3. Una carpeta de recursos.
 4. Una eina de creació.

a) La PDI o el PI com una pissarra tradicional.

El programari de gestió de les PDI o els PI permet simular una pissarra tradicional damunt el tauler, és a dir, que sobre un fons en blanc el professorat hi pot escriure, guixar, dibuixar, esborrar mentre explica, comenta, presenta…, amb el valor afegit que quan s’acaba la sessió ho desa i pot reprendre el discurs a la sessió següent. No com amb la pissarra tradicional que quan acabava la sessió el professorat havia d’esborrar tot allò que hi havia escrit, guixat i dibuixat.

b) La PDI o el PI actuen com un ordinador.

El programari de gestió de les PDI o els PI permet interactuar amb l’ordinador a través del tauler, és a dir, aquest es converteix en una pantalla d’ordinador sobre la qual hom pot accedir, activar, presentar i exercitar qualsevol recurs elaborat, ja sigui amb el programari de gestió o amb qualsevol tipus de programari.

El dit (per a les PDI tàctils) i el punter digital (per a les PDI digitals, les portables i els PI) substitueixen el ratolí per obrir arxius i executar aplicacions. Per exemple, per passar una a una les diapositives d’una presentació feta amb Impress o PowerPoint, només cal clicar damunt el tauler amb el dit o amb el punter digital, sense haver d’accedir al teclat o al ratolí de l’ordinador per fer-ho.

Els objectes d’aprenentatge elaborats amb programari com el JClic, el Hot Potatoes, els Quaderns Virtuals o el Neobook, simulacions i applets de Java i els llibres digitals són alguns dels recursos als quals hom pot accedir, activar, presentar i exercitar damunt d’una PDI.

Dues maneres d’interactuar

Per poder interactuar amb aquests recursos els programaris de les PDI disposen d'un conjunt d’eines que permeten actuar-hi directament al damunt: marcant, assenyalant, escrivint, capturant, etc.

a) La primera són les anomenades eines flotants o paleta d'estris, perquè una barra amb les eines més usuals “flota” a la pantalla per damunt de les aplicacions, recursos i programes que hi ha oberts.

Les accions que hom fa sobre les aplicacions, recursos i programes poden ser capturades i recollides en una pàgina del programari de la PDI.

b) La segona és l’anomenada tinta electrònica o capturador de tinta o Ink Aware. A Open-Sankoré correspon a l'opció: Mostra escriptori: vol dir que es pot escriure i dibuixar en un arxiu que estigui actiu. En principi la compatibilitat fa referència als programes del paquet ofimàtic Microsoft Office així com alguns programes de tractament gràfic i de presentacions. En el programari Interwrite Workspace, aquesta opció se l’anomena modalitat oficina.

Mitjançant aquesta opció, les anotacions que es fan damunt els arxius d’aquests programes passen a formar part de l’esmentat arxiu com una imatge.

Exploreu

Exploreu les eines flotants de la PDI o el PI del vostre centre i comproveu les seves possibilitats

c) El programari de les PDI o els PI és una carpeta de recursos.

Els programaris propis dels SPI inclouen una Galeria amb milers de recursos de tota mena, útils per a la dinàmica de treball a l’aula i per a la creació d’objectes d’aprenentatge.

La Galeria s’organitza en carpetes i els recursos que conté són de diferents tipologies: imatges (dibuixos, fotografies, gràfics, etc.), sons, animacions, fons de pantalla, plantilles per a pàgines, plantilles d’arxius multimèdia per a la creació d’activitats i, fins i tot, mostres de lliçons, és a dir, unes unitats didàctiques creades a partir del programari de cadascuna de les PDI i plantilles per al seu disseny.

A més, la Galeria permet una personalització amb la incorporació d’aquells recursos que el professorat utilitza de manera habitual per a l’elaboració dels objectes d’aprenentatge propis.

Els arxius que es creen amb el programari d’alguns SPI actuen com una veritable carpeta. Disposen d’una opció que permet incorporar a manera d’arxius adjunts altres recursos: arxius de text (programacions o els fulls de les activitats dels alumnes), altres presentacions, vídeos, sons, arxius multimèdia, enllaços, etc.

D’aquesta manera, en un sol arxiu el professorat té a l’abast tots aquells documents que necessita per desenvolupar una seqüència didàctica.

d) El programari dels SPI com a creador d'activitats.

El programari dels SPI pot actuar com un creador d'activitats, sempre que es tingui instal·lat a l'ordinador personal per a la preparació del treball a l'aula.

El programari dels SPI disposa d’unes eines que permeten la creació d’objectes d’aprenentatge: presentacions, aplicacions multimèdia… Aquestes eines que s’han identificat a l’inici d’aquest apartat són les eines de notes, d’edició, de creació i de gestió de pàgines, de presentació i de gestió, així com altres eines més específiques.

En aquest vídeo podeu veure com obtenir un codi d'activació de la pàgina web d'SMART i com activar el programa

D’una manera abreujada, els passos per a la creació d’un objecte d’aprenentatge són:

 1. Elaboració d’un guió previ on s’identifiqui l’estructura, els continguts i les activitats d’aprenentatge que s’hi volen incloure.
 2. La creació d’un fitxer i la inserció de pàgines en blanc.
 3. Inserció d’objectes (imatges, formes, text, arxius de so, arxius de vídeo, arxius de Flash…).
 4. Tractament d’aquests objectes (agrupar/desagrupar, blocar/desblocar, transparència, color, interactivitat, reconeixement de text…).
 5. Inserció d’enllaços…
 6. Identificació d’aquells materials complementaris que hom pensa utilitzar en l’explotació didàctica de l’objecte d’aprenentatge.
En aquestes dues adreces es presenta una seqüència per a la creació d’un objecte d’aprenentatge a partir del programari Smart Notebook: Programari per a la gestió de les PDI (I) Programari per a la gestió de les PDI (II)Altres eines presents als programaris dels SPI que afavoreixen el procés d’ensenyament-aprenentatge

La majoria de programaris dels SPI disposen d’una sèrie d’eines addicionals com una gravadora i un reproductor de vídeo.

 • La gravadora pot capturar un escriptori actiu (una part o en la seva totalitat), sincronitzat amb àudio, per crear un arxiu de vídeo. Permet gravar presentacions i activitats de pantalla que a posteriori poden ser reproduïdes amb un reproductor de vídeo.
 • El reproductor de vídeo que porten alguns dels programaris de PDI i PI disposa d’unes funcions pròpies que donen un valor afegit al visionat d’arxius de vídeo, com aturar la imatge automàticament en el moment d’aixecar el llapis o punter, subratllar, marcar, assenyalar, escriure amb el llapis o punter, desaparició de les marques i dibuixos fets sobre la pantalla, etc.

A més, el programari també sol tenir altres eines com un reflector/focus i una cortina de pantalla (que poden ser útils per centrar l’atenció), una calculadora, un teclat virtual, una lupa, una eina de captura de pantalla, etc.

El programa Koohala té per objectiu facilitar l'accés als diferents programes a persones amb discapacitat motriu o visual. En aquest vídeo podreu veure les seves funcionalitats:

Un altre programa facilitador per a persones amb discapacitat motriu és el Kanghooru, que es pot descarregar des de la pàgina del Projecte Fressa. Es pot veure el seu funcionament en aquest vídeoLa compatibilitat

Si es treballa amb diferents models de SPI no es podran compartir materials i recursos fets amb els programaris propis de cada marca, gairebé tots són incompatibles.

Fins fa ben poc, bona part dels programaris de SPI mantenien tancades la majoria d’aplicacions si no s’usaven connectats amb el tauler propi. D’un temps ençà alguns fabricants comencen a apostar per versions del seu programari “alliberades”, és a dir, que es poden usar damunt de taulers diferents dels de la seva pròpia marca i aconseguir explotar gairebé el 100% de possibilitats del tauler. En aquest moment el programari de gestió d’un model de SPI esdevé programari de treball en un altre model de SPI.

Són pocs els casos de compatibilitat: el més evident són els arxius generats amb l’Activsoftware de la PDI Promethean, que es poden obrir amb el programari de l’Smart i viceversa.Accés al programari i tutorials

Interwrite
Mimio
 • Descàrrega del programari Mimio Studio (Windows, Linux i Mac)
SmartBoard
Promethean
StarBoard d'Hitachi
Bi-Bright
eBeam
Epson
IQBoard
Panasonic
Teamboard

Proveu

També existeix programari lliure per als sistemes de projecció interactiva, com per exemple SankoréPissarres digitals interactives en línia

Cada cop són més comunes les aplicacions en línia que simulen un programari de PDI. Entre els seus avantatges destaquen:

 • No els cal necessàriament l'ús d'un tauler interactiu.
 • Facilitat d'ús.
 • Inclouen les eines bàsiques per usar-lo per a senzilles presentacions.
 • Disposen d'aplicacions per a Smartphones.
 • Són multiplataforma (no estan lligades a cap marca en concret).
 • Permeten compartir i elaborar en línia els recursos.

Entre les eines que s'hi poden trobar destaquen les:

 • Eines de notes: llapis, marcador, llapis de color, text…
 • Eines d’edició: tallar, copiar, enganxar, esborrar…
 • Eines de creació i de gestió de pàgines: pàgina nova, endavant, enrere…
 • Eines de gestió: crear i desar arxius, inserció d'imatges i d'arxius…

Per tal de poder accedir a totes les seves prestacions cal crear un compte d'usuari.

Algunes d'aquestes pissarres digitals interactives en línia (Whiteboard online) són:

Alguns dels llibres de text digitals disposen d'una barra d'eines flotants que permet interactuar-hi al damunt (marcadors, llapis, inserció d'enllaços, d'imatges…), de manera que allò que el docent anota, marca i insereix queda inclòs al llibre de text digital com un contingut més.