Mòdul 1. Gestió de l'aula amb suport digital

Contingut

  • Presentació del programa eduCAT 2.0. Espai d’acompanyament i formació.
  • Les TIC en educació. Currículum, competències bàsiques i aula digital.
  • Organització de l’aula digital: gestió de l’espai, del temps, dels materials educatius i del grup d’alumnes.
  • El treball a l’aula digital. L’avaluació amb eines i entorns digitals.

Pràctiques

  • Pràctica 3: Organització de l'aula amb suport digital: gestió de l'espai, del temps, dels materials educatius i de l'alumnat