Presentació

Curs telemàtic que té per finalitat oferir una formació bàsica per als tutors i les tutores del cicle superior, i altres mestres de primària que estan dins el programa eduCAT 2.0. L'espai de treball del curs, el lloc on es desenvolupen les activitats i es fa el seguiment, és l'aula virtual corresponent que s'ubica en l'entorn de formació del professorat Odissea.

Autoria

Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement